youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
 • Co najbardziej cenisz w gminie Międzychód?
 • Wyniki sondy

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu:

„Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Międzychód na rok 2019.

Uwagi i opinie można składać:

 • osobiście w sekretariacie lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,
 • przesyłać listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie,
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
 • przesyłać drogą mailową na adres promocja@miedzychod.pl

na załączonym formularzu do dnia 18 września 2018 roku.

Załączniki: 

1. Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - PROJEKT

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii

3. Zarządzenie.

 



2018

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.8.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018

Zarządzenie (plik do pobrania)

 



Burmistrz Międzychodu ogłasza:

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia

 



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.11.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie:

edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa
w roku 2018

Zarządzenie (plik do pobrania)

 

Burmistrz Międzychodu ogłasza:

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie

edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2