youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

 

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.2.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 8 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa


Zarządzenie


UCHWAŁA NR LXXIV/653/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”


SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu:

„Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Międzychód na rok 2024.

Uwagi i opinie można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
 • drogą listowną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

na załączonym formularzu do dnia 24 października 2023 roku.

Załączniki: 

1. Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - PROJEKT

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii

3. Zarządzenie


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.13.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; ratownictwo i ochrona ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2023 roku

Zarządzenie (plik do pobrania)

 


 

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.86.2022 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie (plik do pobrania)


PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

UCHWAŁA NR LX/534/2022 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.29.2022 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; ratownictwo i ochrona ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego

Zarządzenie (plik do pobrania)


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.83.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie (plik do pobrania)


PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

UCHWAŁA NR XLIV/385/2021 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 


 

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.18.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie
edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Zarządzenie (plik do pobrania)


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.83.2020 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie (plik do pobrania)


PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Uchwała nr XXVII/245/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.22.2020 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie
edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Zarządzenie (plik do pobrania)

 


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.10.2020 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki
i krajoznawstwa w roku 2020

Zarządzenie (plik do pobrania)

 


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.78.2019 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie (plik do pobrania)


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.8.2019 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie
edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2019

Zarządzenie (plik do pobrania)

 


ZARZĄDZENIE NR OG.0050.2.2019 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2019

Zarządzenie (plik do pobrania)
Burmistrz Międzychodu ogłasza:
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2019 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Zarządzenie
Wzór oferty
Instrukcja wypełniania oferty

07.12.2018 r.


Burmistrz Międzychodu ogłasza:
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

Zarządzenie
Wzór oferty
Instrukcja wypełniania oferty

15.11.2018 r.PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

Uchwała nr LXV/600/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019Protokuł z konsultacji społecznych dot.„Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.2018

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.8.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w roku 2018

Zarządzenie (plik do pobrania)

 Burmistrz Międzychodu ogłasza:

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia

 ZARZĄDZENIE NR OG.0050.11.2018 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami
własnymi gminy Międzychód w zakresie:

edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa
w roku 2018

Zarządzenie (plik do pobrania)

 

Burmistrz Międzychodu ogłasza:

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2018 w zakresie

edukacyjnej opieki wychowawczej; pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2