youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Sala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w dniu 07.08.2020 r..

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły  4 oferty. Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Firmę HOSTA Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin, na kwotę brutto 3.278.996,73 zł. Termin wykonania robót budowlanych na tym zadaniu wyznaczony został do dnia 12.11.2021 r.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

Budowę jednokondygnacyjnego budynku mieszczącego szkolną salę sportową wraz z  towarzyszącym jej zapleczem sanitarno-technicznym.  Budynek oparty jest na planie prostokąta o wymiarach osiowych w rzucie 25m  x 20,87m i składa się z dwóch brył – wyższej zachodniej, mieszczącej salę gimnastyczną i niższej wschodniej, w której zlokalizowane będą pomieszczenia towarzyszące.  Budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły, łącznikiem o długości 4,15m  na poziomie pierwszego piętra. Obiekt wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji, chłodzenia, elektryczną i teletechniczną.

Obiekt zaprojektowano i wykonano w konstrukcji mieszanej, tj. słupy i dźwigary żelbetowe w części wysokiej, stropodach przybudówki żelbetowy prefabrykowany, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane, przykrycie dachu części wysokiej (Sali sportowej) z samonośnej blachy trapezowej.

Wyznaczone zostało pełnowymiarowe boisko do siatkówki oraz niepełnowymiarowe do koszykówki i piłki ręcznej. Sala gimnastyczna może być dzielona na pół przy pomocy kotary grodzącej. Wyposażona jest w bramki, kosze opuszczane elektrycznie, siatkę do piłki siatkowej, drabinki.

Jako pomieszczenia zaplecza Sali pobudowano dwie bliźniacze szatnie z węzłem sanitarnym, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie trenerów, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Na dachu części niższej ustawione są centrale wentylacyjne obsługujące pobudowane pomieszczenia. Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych – dostęp z poziomu terenu, toaleta dla niepełnosprawnych, wymiary szatni umożliwiające manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Wydatki na tym zadaniu związane z wykonaniem robót budowlanych na dzień dzisiejszy wynoszą brutto 2.976.927,06 zł.

Dofinansowanie z Programu Sportowa Polska – edycja 2021   813.585 zł.

sala sportowa w Łowyniu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2