youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki"

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i reintegracja społeczna poprzez budowę platformy teleinformatycznej na terenie Gminy Międzychód.”

Koszt całkowity: 3 103 333,33zł

Kwota pomocy: 3 103 333,33zł

z czego 85% UE i 15% Budżet Państwa

W ramach tego projektu została wybudowana na terenie Gminy Międzychód sieć światłowodowo-radiowa z dostępem do Internetu. Gmina zakupiła również 220 szt. zestawów komputerowych, które trafią do Beneficjentów programu czyli gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz osoby niepełnosprawne i rodziny zastępcze. W ramach projektu do platformy teleinformatycznej zostały też włączone budynki użyteczności publicznej z terenu Gminy Międzychód. Beneficjenci oprócz komputerów otrzymają również darmowy dostęp do Internetu na okres 5 lat.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2