youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Logotypy WRPO 2014-2020 dla projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód”

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 316 477,46 zł

Całkowita wartość projektu: 1 586 794,71 zł

Oś Priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

 

Zadanie polega na wprowadzeniu elektronicznych usług dla klientów poprzez stworzenie portalu internetowego o funkcjonalnościach pozwalających w szczególności na udostępnienie informacji po uwierzytelnieniu z danych strukturalnych, możliwości realizacji e-usług poprzez e-płatności oraz możliwości instalacji aplikacji mobilnej dla klientów. Centrum elektronicznych usług publicznych stanowi dedykowany internetowy portal usług publicznych wraz z aplikacją mobilną i systemem powiadamiania dla klientów urzędu.

Proces realizacji e-usług odbywa się automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu. eUsługi są również dostępne na urządzeniach mobilnych. Realizacja wdrożenia części e-usługowej przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców, poprawy jakości życia obywateli oraz usprawni działania administracji samorządowej.

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii inf. i kom. stosowanych w gminie Międzychód, tym samym dostarczenie rozwiązań systemowych ułatwiających mieszkańcom korzystanie z elektr. usług pub. (płatność podatków, uiszczanie opłat, dostęp do aktualizowanych informacji oraz korespondencji, co można również określić rozwijaniem społeczeństwa informacyjnego).

Projekt przewiduje wsparcie rozwoju elektronicznych usług pub. w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B). Priorytetem jest również ułatwienie prowadzenia działalności gosp. i wprowadzenie informatycznych usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług społeczeństwu.

Cele szczegółowe: modernizacja systemu teleinf.; wdrożenie nowych e-usług; wzrost efektywności zarządzanie w urzędzie; poprawa komunikacji mieszkańców i przedsiębiorców z Urzędem; skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, wzrost konkurencyjności Gminy.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2