youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska
 • Prace Społecznie Użyteczne

Są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 1 listopada 2005 roku.

Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nieposiadających prawa do zasiłku.

Osoba bezrobotna w miesiącu może przepracować maks. 40 godzin, za co otrzymuje wynagrodzenie ok. 308zł.  Program realizowany jest przez cały rok. Istotne jest, że osoba podejmująca prace społecznie użyteczne nadal widnieje w rejestrze Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna.

 • Roboty Publiczne

Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy urząd pracy może skierować m.in.: bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych powyżej 50r.ż.; bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; bezrobotnych samotnie wychowujących, co najmniej 1 dziecko do 18r.ż.; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotnych niepełnosprawnych.

Program ten realizowany jest na ogół w okresie wiosna / lato – osoba bezrobotna objęta jest wówczas umową o pracę.

 • Programy Specjalne – obejmują m.in.: szkolenie i staż, czy prace na podstawie umowy zlecenie.

                           Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Klubie
                           Integracji Społecznej, bądź Powiatowym Urzędzie Pracy

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2