youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów

Gmina Międzychód w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.193.679,07 złotych na zadanie inwestycyjne polegającego na Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głażewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa).

Nazwa programu: "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Zadanie: "Budowa i przebudowa 4 dróg gminnych w mieście i gminie Międzychód (droga przy świetlicy i droga przy stawie w Głażewie, droga przy stawie w Tuczępach, ul. Wiśniowa)".

Wartość dofinansowania: 4.193.679,07 złotych (95%) (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 07/100).
Całkowita wartość zadania: 4.414.399,02 złotych (słownie: cztery miliony czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100).

Wykonawcami robót budowlanych będą firmy PPUH Kazimierz Suterski oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra

Zakończenie prac przewiduje się w listopadzie 2022 r.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2