youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów

Gmina Międzychód w ramach programu „ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku” pozyskała środki w wysokości 117096,00 złotych na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P – ul. Bolesława Chrobrego z drogą gminna nr 229586P – ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Nazwa programu: „ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku”.

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P – ul. Bolesława Chrobrego z drogą gminna nr 229586P – ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Wartość dofinansowania: 117096,00 złotych (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Całkowita wartość zadania: 225835,01 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 01/100).

W ramach niniejszego zadania planuje się:  

 • Dostosowanie istniejącego oświetlenia przejść dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych  oraz  stref oczekiwania do Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych w zakresie  projektowania oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury ( 8 dodatkowych punktów świetlnych).  
 • Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w obrębie przedmiotowego skrzyżowania do  Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych w zakresie projektowania przejść dla pieszych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury, a w szczególności : przebudowa chodników stanowiących dojścia dla pieszych w  obszarach oddziaływania przejścia,  poprawa  ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych (wykonanie ramp  krawężnikowych), zastosowanie systemu  fakturowanych oznaczeń nawierzchni dla osób z  dysfunkcjami wzroku, wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

 

Zdjęcie przedstawia oświetlone skrzyżowanie

zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną o pozyskanych środkach

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2