youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Gmina Międzychód pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania, pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka”.

Dofinansowanie: 2 495 651,85 zł

Całkowita wartość zadania: 7 014 926,12

Zadanie polega na budowie drogi gminnej na odcinku Zamyślin – Piłka, zlokalizowanej na terenie gminy Międzychód, łączącej drogę wojewódzką nr 199 relacji Międzychód – Skwierzyna w miejscowości Zamyślin z miejscowością Piłka.
Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 2051,50 m.
Droga zaprojektowana została jako droga klasy „L” – lokalna dla kategorii ruchu KR2. Zakres inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, wytyczenie sytuacyjne oraz wysokościowe granic nowego pasa drogowego, budowę nowych przepustów pod drogą, wykonanie nowych rowów odwadniajacych, odcinkami chłonnych oraz umocnionych płytami ażurowymi na odcinku początkowym o znacznym pochyleniu podłużnym, budowę zjazdów na drogi leśne i do posesji, budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m (na końcowym odcinku 5,5 m) z poboczami o szer. 0,75 m, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 199 w zakresie niezbędnym do połączenia jej z projektowana droga gminną, budowę chodników, budowę obustronnych peronów przystankowych wraz z montażem wiat przystankowych, budowę miejsc postojowych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

droga i tablica informacyjnadroga rondo


Gmina Międzychód w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku” pozyskała środki w wysokości 117096,00 złotych na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P – ul. Bolesława Chrobrego z drogą gminna nr 229586P – ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Nazwa programu:Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku”.

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi gminnej nr 229530P – ul. Bolesława Chrobrego z drogą gminna nr 229586P – ul. Romana Ratajczaka w Międzychodzie z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Wartość dofinansowania: 117 096,00 złotych (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
Całkowita wartość zadania: 225 835,01 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 01/100).

Zadanie inwestycyjne obejmowało:  

 • Dostosowanie istniejącego oświetlenia przejść dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz  stref oczekiwania do Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych w zakresie  projektowania oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury (8 dodatkowych punktów świetlnych).  
 • Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w obrębie przedmiotowego skrzyżowania do Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych w zakresie projektowania przejść dla pieszych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury, a w szczególności: przebudowa chodników stanowiących dojścia dla pieszych w obszarach oddziaływania przejścia, poprawa  ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych (wykonanie ramp krawężnikowych), zastosowanie systemu fakturowanych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

 

Zdjęcie przedstawia oświetlone skrzyżowanie

zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną o pozyskanych środkach

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2