facebook
youtube
instagram
spacer

Ankieta dot. zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w Międzychodzie

16 maj 2017

Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą*) nazwy, m.in. ulic, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Zapraszamy więc do udzielenia informacji na temat proponowanej zmiany nazwy ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie.
Proszę zaznaczyć znak "X" w odpowiedniej kratce przy jednej z propozycji nowej nazwy ulicy, bądź wpisać własną propozycję.

*) Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

ANKIETA

czytaj więcej