POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

18 kwi 2024

POSTANOWIENIE Nr 685/2024
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Poznaniu II
postanawia
§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Miejskiej Międzychodu na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 12.00.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

czytaj więcej POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Awaria sieci wodociągowej w Międzychodzie

16 kwi 2024

Przekazujemy komunikat spółki Aqualift z ostatniej chwili:

„Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. informuje, że w godzinach wieczornych w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (na wysokości budynku Dworcowa 6) w Międzychodzie. Usunięcie awarii wiążę się z koniecznością zamknięcia dopływu wody do budynków położonych przy ul. Zaułek Rzeczny, Dworcowej (numery parzyste), Gorzycka 3, Muchocińskiej oraz w miejscowości Muchocin. Spółka planuje zakończyć prace związane z usuwaniem awarii w godzinach nocnych ok. godziny 2:00. Za utrudnienia związane z chwilowym brakiem wody PRZEPRASZAMY.”

 

 

czytaj więcej UWAGA: Awaria sieci wodociągowej w Międzychodzie
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer