UWAGA: Zmiana miejsca składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023

17 mar 2023

Informujemy, że wnioski o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (tzw. „refundacja podatku VAT”) należy składać do OPS Międzychód  na ul. Słowackiego 11. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 95 222 23 50.

czytaj więcej UWAGA: Zmiana miejsca składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

16 mar 2023

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem oraz w związku z wydłużenia terminu składania wniosków do tego Programu, a także niewyczerpaniem limitu wniosków zgłoszonych w ramach gminnego etapu naboru, Gmina Międzychód ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie - do 23 marca 2023 r., do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Zachęcamy do udziału.

czytaj więcej Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Informacja o decyzjach ustalających wymiar podatków na rok 2023

03 mar 2023

Szanowni Mieszkańcy

W związku z trwającymi pracami wdrożeniowymi kompleksowej elektronizacji działań Urzędu w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód informujemy, że decyzje ustalające wymiar podatków na rok 2023 będą Państwu sukcesywnie dostarczane w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Prosimy o zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego dla płatności podatku, gdyż zostały nadane Państwu nowe i indywidualne konta dla tych płatności. Będą one widoczne w Państwa decyzji.

Jednocześnie informujemy, że uiszczenie pierwszej raty podatku nastąpić powinno w terminie do 14 dni liczonych od dnia, w którym odbierzecie Państwo swoją decyzję wymiarową.

czytaj więcej Informacja o decyzjach ustalających wymiar podatków na rok 2023

Ważny komunikat: Zakup preferencyjny węgla, w tym certyfikaty jakości węgla

08 gru 2022

Burmistrz Międzychodu informuje, że od wczoraj (07.12.2022 r.) dociera do Nas węgiel zakupiony przez gminę w ramach preferencyjnego zakupu.

Dziennie otrzymujemy dostawy po 50 ton. W ramach pierwszego zapotrzebowania otrzymamy łącznie 175 ton. Zapotrzebowanie na kolejne 175 ton zostało już złożone .

Dzisiaj rozpoczyna się kontaktowanie z tymi osobami, które jako pierwsze złożyły wnioski.

czytaj więcej Ważny komunikat: Zakup preferencyjny węgla, w tym certyfikaty jakości węgla

Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2023

20 mar 2023

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.23.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2023

Protokół z posiedzenia komisji (zakres pomoc społeczna i ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Protokół z posiedzenia komisji (zakres ratownictwo i ochrona ludności oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne)

Zarządzenie

czytaj więcej Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2023

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

15 mar 2023


Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
• Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.
• Do e-US zostały też wprowadzone deklaracje złożone w formie papierowej.

Więcej informacji w pliku.
 

czytaj więcej Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer