youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

Uwaga!!! Ważne informacje dla mieszkańców Gminy Międzychód dotyczące gospodarki odpadami! 

 

Od 1 kwietnia 2020 roku w naszej gminie, wszyscy zamieszkujący na jej terenie,obowiązani są segregować odpady komunalne. Osoby, które nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będą ponosiły znacznie wyższe miesięczne opłaty za odbiór odpadów.

Ważne jest, aby do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), ani do worków na odpady segregowane,nie wrzucać takich odpadów jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie wrzucamy także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, igieł i strzykawek oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych. Odpady te NALEŻY bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) prowadzonego na terenie MSK Aqualift w Międzychodzie. Informujemy także, że każdy mieszkaniec naszej gminy uwzględniony w złożonej w Urzędzie deklaracji, w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie mógł rocznie oddać do PSZOK-u 4 opony samochodowe.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach, w związku z tym osoby kompostujące zwolnione będą z obowiązku posiadania brązowego worka lub pojemnika na tego typu odpady i będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunkiem skorzystania z tych zwolnień jest złożenie do Urzędu Miasta i Gminy stosownego oświadczenia w nowej deklaracji i odpowiednie kompostowanie odpadów. 

Informacja o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na terenie Miejskiej Spółki Komunalnej Aqualift Sp. z o.o. przy ulicy Chrobrego 24A w Międzychodzie. Przyjmuje selektywnie zebrane odpady w każdy wtorek tygodnia od 800 do 1700, w każdy czwartek od godziny 1100 do 1500 oraz w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca od 800 do 1200, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2