youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Wartość zadania: 1 818 900 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% całkowitej wartości projektu, tj.: 1 727 876 zł

Fundusze pozyskane zostały dzięki pozytywnej ocenie wniosku pn.: "KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJOWY DLA SZKÓŁ W GMINIE  MIĘDZYCHÓD", który zgłoszony został do konkursu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Łowyniu, poprzez wdrożenie w okresie od 1.05.2017 r. do 30.04.2020 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 979 uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 61 nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych ww. szkół.

Zadania przewidziane do realizacji w projekcie obejmują:
- zakup autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
- realizację programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
- realizację doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów,
- realizację szkoleń dla nauczycieli,
- doposażenie pracowni przedmiotowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowyniu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2