youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Z dokumentami związanymi z kontrolą gospodarowania nieczystościami ciekłymi można zapoznać się w poniższych odnośnikach:

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód

UCHWAŁA NR LXVI/568/2023RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11 lutego 2020 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.10.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z  30 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Międzychód

Plan kontroli

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OG.0050.10.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN KONTROLI Lp.

Miejscowości podlegające kontroli

Termin kontroli

1.

Bielsko

I kwartał 2023 r.

2.

Dzięcielin

I kwartał 2023r.

3.

Radgoszcz

I kwartał 2023 r.

4.

Wielowieś

I kwartał 2023 r.

5.

Międzychód

I kwartał 2023 r.

6.

Kaplin

II kwartał 2023 r

7.

Głażewo

II kwartał 2023 r.

8.

Gorzyń

II kwartał 2023 r.

9.

Kamiona, Kamionna Folwark, Kamionna Wiktorowo

II kwartał 2023 r.

10.

Łowyń

II kwartał 2023 r.

11.

Mierzyn, Mierzynek, Puszcza, Przedlesie

II kwartał 2023 r.

12.

Muchocin, Muchocinek

II kwartał 2023 r.

13.

Piłka, Zamyślin

II kwartał 2023 r.

14.

Dormowo

III kwartał 2023 r.

15.

Drzewce, Żmijowiec

III kwartał 2023 r.

16.

Gorzycko Stare

III kwartał 2023 r.

17.

Gralewo

IV kwartał 2023 r.

18.

Kolno, Zielona Chojna

IV kwartał 2023 r.

19.

Krzyżkówko, Kaliska

IV kwartał 2023 r.

20.

Lewice

IV kwartał 2023 r.

21.

Mnichy, Mniszki

I kwartał 2024 r.

22.

Mokrzec, Radusz, Zwierzyniec

I kwartał 2024 r.

23.

Popowo

I kwartał 2024 r.

24.

Skrzydlewo

I kwartał 2024 r.

25.

Sowia Góra

II kwartał 2024 r.

26.

Tuczępy

II kwartał 2024 r.

27.

Zatom Nowy

II kwartał 2024 r.

28.

Zatom Stary

II kwartał 2024 r.

UCHWAŁA NR LXV/563/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z 24 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XXII/199/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzychód

 

UCHWAŁA NR LXIX/593/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z 30 maja 2023 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Międzychód

 

Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Międzychód

1. mToilet Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa; tel. 538 140 239
2. Adam Matalewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, 64-400 Międzychód; tel. 692 438 477
3. Firma Usługowo- Handlowa Anna Kowalska, Głażewo 16, 64-426 Łowyń; tel. 605 205 990
4. Szymon Ratajczak Wywóz Nieczystości Płynnych, ul. Leśna 17, 64-426 Łowyń; tel. 609 767 996
5. Mateusz Ratajczak Wywóz Nieczystości Płynnych, ul. Leśna 17, 64-426 Łowyń; tel. 661 186 789
6. WC Serwis Sp. z o.o., Sp. k, ul Szybowa 2, 41-808 Zabrze

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI /ZMIANA ZEZWOLENIA

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ - wniosek

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI PROEKOLOGICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2