youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
 • Która inwestycja Twoim zdaniem ma największe znaczenie dla gminy Międzychód?
 • Wyniki sondy

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Burmistrzowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Burmistrza.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Burmistrz.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Burmistrz nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Szymon Kwieciński
data dodania: 2017-03-09 09:29:39

Zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie drogi na Słodowym Młynie, ponieważ mieszkańcy z trudem mogą się dostać do swoich domów przez błoto i dziury. Przez warunki atmosferyczne stan drogi jeszcze się pogarsza. Mamy nadzieję o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Burmistrz Międzychodu
data odpowiedzi: 2017-03-09 09:39:40

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące utwardzenia ul. Słodowy Młyn informuję, że Gmina Międzychód zleciła wyrównanie tej drogi w najbliższym tygodniu,do czego czynnikiem będą sprzyjające warunki pogodowe. Co do utwardzenia tej drogi w sposób trwały, ze względu na ograniczone środki finansowe, jakie są zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 r. na realizacje zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, nie ma możliwości wykonania wszystkich potrzeb społecznych w tym zakresie, lecz dołożymy wszelkich starań, aby w kolejnych latach realizować przebudowę nieutwardzonych dróg gminnych w ramach posiadanych środków.

Adrianna Zielińska
data dodania: 2017-03-09 09:20:09

1. Czy są plany, a jeżeli tak, to kiedy, budowy ścieżki rowerowej i chodnika do końca ośrodka w Mierzynie tj do ostatniego od niego wjazdu. Chodzi o kontynuacje już istniejącego ciągu? 2. Czy oprócz rewitalizacji plaży są plany dotyczące centrum ośrodka, remont ciągów komunikacyjnych, budowa lub przebudowa obiektów? Jeżeli tak to na kiedy są planowane

Burmistrz Międzychodu
data odpowiedzi: 2017-03-09 09:23:12

W odpowiedzi na Pani zapytanie do władz dotyczące planów budowy ścieżki rowerowej i chodnika do końca Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie, Gmina Międzychód informuje, że Inwestorem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160 jest Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Z informacji uzyskanych od WZDW w Poznaniu, w projekcie przebudowy tej drogi jest też budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od głównego wjazdu na ośrodek do skrzyżowania z drogą nr 198 w kierunku miejscowości Radgoszcz.

Gmina Międzychód posiada aktualne pozwolenie ważne do maja 2018 r. na przebudowę dróg na terenie Ośrodka Wczasowego w Mierzynie i do tego roku zostaną na pewno podjęte prace inwestycyjne w tym zakresie, w obecnej sytuacji finansowej w bieżącym budżecie Gminy na 2017 r. są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie rewitalizacji plaży, przebudowy ciągu pieszego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remontem budynku przy plaży rozłożone na dwa lata. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na wykonanie przebudowy dróg i ciągu komunikacyjnego, Gmina Międzychód będzie składała wnioski o aplikacje takich środków finansowych.

Lucyna
data dodania: 2017-03-09 09:13:53

Pytałam ostatnio o wodę w jeziorze mierzyńskim-ale odp. mnie nie zadowala. Chodzi mi bardziej o estetykę. To, że kąpielisko ma prawo być otwarte to nie znaczy, że będzie ono atrakcyjne. Wygląd wody ma duże znaczenie i mnóstwo ludzi o tym mówi. Jeśli nie wie Pan o czym mówię- zapraszam wiosną na spacer przy plaży i po nowych pomostach. Toń jak z horrorów.. Proszę więc o odpowiedź na pytanie: Co zrobicie w celu eliminacji szybkiego zarastania jeziora roślinnością wodną? problem istnieje i zobaczy Pan, że jeśli Państwo sami się tym nie zainteresują, woda sama da o tym znać już niedługo.

Burmistrz Międzychodu
data odpowiedzi: 2017-03-09 09:14:26

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące roślinności nad Jeziorem Mierzyńskim, chcę poinformować, że zgodnie z art. 10, ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,  właścicielem wód jest Skarb Państwa, którego reprezentantem jest Starosta. Ponadto Jezioro Mierzyńskie zostało wydzierżawione osobie prywatnej. Zatem wszelkie pytania o stan wody należy kierować do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

Z ramienia gminy staramy się poprawić estetykę plaży i terenów położonych przy jeziorze, stąd planowana rewitalizacja plaży i miejsca przeznaczonego do kąpieli.

Michał Janik
data dodania: 2017-03-09 08:47:44

Witam. Czy ktoś w gminie monitoruje wycinkę drzew według nowych przepisów? Czy przykładowe wycięcie sporego lasku przy skrzyżowaniu drogi Dzięcielin-Skrzydlewo z drogą krajową było legalne, czy ktoś to nadzorował?

Burmistrz Międzychodu
data odpowiedzi: 2017-03-09 08:51:50

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące wycinki drzew informuję, że usunięcie drzew na terenie nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy droga powiatową Dzięcielin – Skrzydlewo a drogą krajową 24 było zgodne z prawem, ponieważ w oparciu o obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. ustawę o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134), zgodnie z art. 83f ust.1 pkt 3b, przepisów nakładających konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się w przypadku wycinki drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolniczego. Ww. wycinka prowadzona była właśnie na nieruchomości rolnej, a jej przyczyną było przywrócenie terenu do funkcji rolnej.

Natomiast w kwestii monitoringu wycinki drzew wg nowych przepisów informuję, że jest on prowadzony w zakresie będącym w kompetencjach burmistrza, zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie dodatkowe informacje na temat wycinki można uzyskać w Referacie Komunalno – Środowiskowym, UMiG, pok. 300, 301, tel. 95 748 8121.

Grzegorz Niewiadomski
data dodania: 2017-03-08 11:12:30

Panie Burmistrzu, jako podatnik jestem zainteresowany przybliżonymi kosztami na organizację Dni Międzychodu b/r, które zapowiadają się atrakcyjne i zapewne pochłoną nie mała kwotę, czy nas na to stać?

Burmistrz Międzychodu
data odpowiedzi: 2017-03-08 11:15:42

W odpowiedzi na Pana pytanie zadane 23 lutego br. informuję, iż koszty przeprowadzenia "Dni Międzychodu 2017" zostaną przedstawione po ich zakończeniu. Głównym punktem tegorocznych imprez będzie koncert zespołu Bajm i Beaty Kozidrak, oprócz tego przygotowywany jest zestaw wielu innych atrakcji dla mieszkańców i turystów. Mam nadzieję, że będą to dni, które spędzimy radośnie na wspólnej zabawie.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2