youtube
instagram
  • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
  • Która inwestycja Twoim zdaniem ma największe znaczenie dla gminy Międzychód?
  • Wyniki sondy

STATUT GMINY MIĘDZYCHÓD określa: 
1) ustrój Gminy Międzychód
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej, 
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Międzychodu i komisji Rady.
4) tryb pracy Burmistrza Międzychodu, 
5) zasady tworzenia klubów radnych,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Międzychodu oraz korzystania z nich.

Statut Gminy Miedzychód - tekst statutu (do pobrania)

Załączniki do statutu: 
1 - mapa gminy
2 - herb
3 - flaga

  • 10 614
    LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
  • 6,98
    POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
  • 1378
    UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
  • 18 633
    LICZBA LUDNOŚCI GMINY
  • 306,25
    POWIERZCHNIA GMINY W KM2