youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

GMINA MIĘDZYCHÓD
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

PKO Bank Polski SA
Nr konta: 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849

NIP: 595-141-38-04  REGON: 210967060

Godziny urzędowania:

URZĄD MIASTA I GMINY w MIĘDZYCHODZIE 
poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek- 7.00-14.00
sobota - nieczynne

Biuro Obsługi Interesanta

95 748 81 00   - parter 
Sekretariat Burmistrza 95 748 81 00 / wewn. 222 urzad@miedzychod.pl pokój nr 101
Burmistrz Międzychodu - burmistrz@miedzychod.pl pokój nr 100
Zastępca Burmistrza Międzychodu - zastepca@miedzychod.pl pokój nr 102
Skarbnik Gminy - skarbnik@miedzychod.pl pokój nr 110
Sekretarz Gminy - sekretarz@miedzychod.pl pokój nr 114
       

REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

     
Kierownik Ewa Przepióra-Kurek 95 748 81 00 / wewn. 221 ewa.kurek@miedzychod.pl pokój nr 116
Stanowisko ds. kadr i archiwum 95 748 81 00 / wewn. 224 kadry@miedzychod.pl pokój nr 116
Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu 95 748 81 00 / wewn. 223 informatyk@miedzychod.pl pokój nr 104

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

     
Kierownik - Sekretarz Gminy -    
Stanowisko ds. ewidencji ludności

95 748 81 00 / wewn. 212

95 748 81 09

meldunki@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. dowodów osobistych

95 748 81 00 / wewn. 213

95 748 81 07

dowody@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych

95 748 81 00 / wewn. 214

95 748 81 39

ewidencjadzialalnosci@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. obrony cywilnej i ppoż. 95 748 81 00 / wewn. 215 oc@miedzychod.pl pokój nr 104

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY

     
Kierownik Katarzyna Gmiąt

95 748 81 00 / wewn. 411

95 748 81 29

katarzyna.gmiat@miedzychod.pl pokój nr 105
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

95 748 81 00 / wewn. 412

95 748 81 30

ksiegowosc@miedzychod.pl pokój nr 105
Stanowisko ds. rachunkowości i obsługi kasowej 95 748 81 00 / wewn. 414 kasa@miedzychod.pl pokój nr 111
Stanowisko ds. płac i rachunkowości

95 748 81 00 / wewn. 413

95 748 81 30

ksiegowosc@miedzychod.pl pokój nr 105
Stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości organu

95 748 81 00 / wewn. 431

95 748 81 31

eframska@miedzychod.pl pokój nr 105

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

     
Kierownik Piotr Biniaś

95 748 81 00 / wewn. 421

95 748 81 19

piotr.binias@miedzychod.pl  pokój nr 203
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

95 748 81 00 / wewn. 422

95 748 81 19

podatki@miedzychod.pl pokój nr 203
Stanowsiko ds. rachunkowości podatków i opłat oraz zaangażowania wydatków 95 748 81 00 / wewn. 423 oplaty@miedzychod.pl pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat 95 748 81 00 / wewn. 424 oplaty@miedzychod.pl pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat 95 748 81 00 / wewn. 425 oplaty@miedzychod.pl pokój nr 112

REFERAT

NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

     
Kierownik Julian Mazurek 95 748 81 00 / wewn. 311 julian.mazurek@miedzychod.pl pokój nr 306
Zastępca Kierownika Joanna Prokopczuk 95 748 81 00 / wewn. 317 joanna.prokopczuk@miedzychod.pl pokój nr 302
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym 95 748 81 00 / wewn. 315 mienie@miedzychod.pl pokój nr 308
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 95 748 81 00 / wewn. 313 nieruchomosci@miedzychod.pl pokój nr 308
Stanowisko ds. planowania przestrzennego

95 748 81 00 / wewn. 312

95 748 81 16

planowanie@miedzychod.pl pokój nr 302
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i mienia komunalnego 95 748 81 00 / wewn. 316 zagospodarowanie@miedzychod.pl pokój  nr 302

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

     
Kierownik Wojciech Dyl

95 748 81 00 / wewn. 321

95 748 81 32

wojciech.dyl@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. drogownictwa

95 748 81 00 / wewn. 322

95 748 81 36

drogownictwo@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji (zamówień publicznych)

95 748 81 00 / wewn. 323

95 748 81 36

przetargi@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju

95 748 81 00 / wewn. 324

95 748 81 37

rozwoj@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. obszarów wiejskich

95 748 81 00 / wewn. 325

95 748 81 17

solectwa@miedzychod.pl pokój nr 211
Stanowisko ds. rozwoju wsi

95 748 81 00 / wewn. 326

95 748 81 17

rozwojwsi@miedzychod.pl pokój nr 211

REFERAT KOMUNALNO - ŚRODOWISKOWY

     
Kierownik Sławomir Szałata

95 748 81 00 / wewn. 331

slawomir.szalata@miedzychod.pl pokój nr 300

Zastępca Kierownika Julia Fredrich

Stanowisko ds. ochrony środowiska

95 748 81 00 / wewn. 332 ochronasrodowiska@miedzychod.pl pokój nr 301
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

95 748 81 00 / wewn. 336

95 748 81 20

gospodarkakomunalna@miedzychod.pl pokój nr 301
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

95 748 81 00 / wewn. 335

gospodarkakomunalna@miedzychod.pl pokój nr 301
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

95 748 81 00 / wewn. 333

95 748 81 22

odpady@miedzychod.pl pokój nr 301
Stanowisko ds. zieleni

95 748 81 00 / wewn. 334

95 748 81 21

zielenmiejska@miedzychod.pl pokój nr 301

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

     
Kierownik Tadeusz Wienke

95 748 81 00 / wewn. 511

95 748 81 14

tadeusz.wienke@miedzychod.pl pokój nr 108
Zastępca Kierownika Sebastian Cejba

95 748 81 00 / wewn. 512

95 748 81 18

sebastian.cejba@miedzychod.pl pokój nr 108
Stanowisko ds. promocji i współpracy

95 748 81 00 / wewn. 513

95 748 81 18

promocja@miedzychod.pl pokój nr 108
Stanowisko ds. promocji i turystyki

95 748 81 00 / wewn. 514

95 748 81 18

turystyka@miedzychod.pl pokój nr 108
URZĄD STANU CYWILNEGO      
Kierownik Lucyna Piechocka

95 748 81 00 / wewn. 521

95 748 81 06

usc@miedzychod.pl pokój nr 209
Zastępca kierownika Marta Donaj

95 748 81 00 / wewn. 521

95 748 81 06

usc@miedzychod.pl pokój nr 209
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA      
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu (kancelaria) 95 748 81 00 / wewn. 231 kancelaria@miedzychod.pl pokój nr 115
Stanowisko ds. obsługi interesantów 95 748 81 00 boi@miedzychod.pl -
Stanowisko ds. obsług interesantów 95 748 81 00 boi@miedzychod.pl -
BIURO RADY MIEJSKIEJ      
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

95 748 81 00/ wewn. 241

95 748 81 10

rada@miedzychod.pl pokój nr 15
STRAŻ MIEJSKA      
Komendant Straży Miejskiej

95 748 81 00 / wewn. 601

95 748 81 04

malgorzata.dobkiewicz@miedzychod.pl pokój nr 2
Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej

95 748 81 00 / wewn. 602

95 748 81 05

strazmiejska@miedzychod.pl

pokój nr 1

Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej

95 748 81 00 / wewn. 603

95 748 81 05

strazmiejska@miedzychod.pl pokój nr 1
SAMODZIELNE STANOWISKA      
Stanowisko ds. oświaty  95 748 81 00 / wewn. 531 oswiata@miedzychod.pl pokój nr 202
Stanowisko ds. bezpieczeństwa danych 95 748 8100 / wewn. 532 inspektor@miedzychod.pl pokój 314
Inspektor ochrony danych osobowych - Krzysztof Dragoński 95 748 8100 / wewn. 532 inspektor@miedzychod.pl pokój 314
Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień

 

lucyna.ratajczak@miedzychod.pl  
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2