youtube
instagram
  • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcje obwodnicy

Rok realizacji zadania: 2017

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  3 677 125,92 zł, z czego dofinansowanie na kwotę  1 535 866 zł pochodziło z budżetu Państwa za pośrednictwem wieloletniego programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Niezbędny do uzyskania dotacji był również wkład partnera zadania tj. Powiatu Międzychodzkiego, który wsparł inwestycję kwotą 1 300 000 zł.

W efekcie prac powstała nowa droga o długości 1 kilometra i 46 metrów, która wyprowadziła ruch tranzytowy poza centrum Łowynia, sprawiając, że poprawiło się bezpieczeństwo przy szkole i domu kultury, a tereny inwestycyjne zyskały dogodny dojazd.

W ramach zadania oprócz robót drogowych wykonano oświetlenie drogowe, odwodnienie w postaci rowów i pobocze gruntowe.

  

Budowa drogi zbiorczej południowo – zachodniej „obwodnicy” Międzychodu – III etap

W ramach tego projektu wykonano roboty budowlane związane z budową nawierzchni ul. Zagrodowej, tj. jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 846 761 zł, z czego 795 629 zł zostało pozyskanych w formie dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.