youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
 • Która inwestycja Twoim zdaniem ma największe znaczenie dla gminy Międzychód?
 • Wyniki sondy

Inwestycją, która w perspektywie najbliższych kilku lat zmienić ma obecny, uciążliwy dla miasta układ komunikacyjny i ożywić tereny przemysłowe, realizowaną przy wsparciu środków unijnych, jest „Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W 2009r. wybudowano I etap „obwodnicy”. Obecnie powoli dobiegają końca prace budowlane związane z powstaniem II etapu obwodnicy. Termin zakończenia realizacji zadania to 20 listopada 2010r.

Całkowita wartość projektu: 7 508 758,80 zł, wydatki kwalifikowalne 5 947 528,80 zł, a dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych tj. 2 973 764,40 zł. 
Gmina pozyskała tę kwotę z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne).

ob1

ob2

ob3

ob4

ob5

ob6

ob7

ob8

 

W dniu 15 lipca 2011r. zostały oddany do użytku kolejny odcinek „obwodnicy”.

Przedmiotem inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II, Część I” dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, była budowa i przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie, łączącej w sposób pośredni drogi wojewódzkie nr 160 i  nr 182, pełniącej funkcję obwodnicy (od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Chrobrego) oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.

W ramach projektu wybudowano 0,9 km nowej drogi gminnej i 0,419 mb ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowano 0,52 km już istniejących dróg gminnych. Wybudowano również odwodnienie poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową do miejsc zrzutu oraz oświetlenie uliczne.

Wartość projektu po przetargu wynosiła 6 000 568,24 zł, a dofinansowanie z WRPO 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 2 782 579,25 zł.

obw1

obw2

obw3

obw4

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2