youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

kapludz

Projekt systemowy finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „WSKAŻ DROGĘ, A OSIAGNĘ SUKCES„ realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012 .

Zakłada on zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół podstawowych Gminy Międzychód.

Na podstawie diagnoz będących wynikiem pracy zespołów powołanych we wszystkich czterech szkołach podstawowych wprowadzone zostały zajęcia dla uczniów :

- z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją ,

- z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- z zaburzeniami rozwoju mowy,

- z zaburzeniami komunikacji społecznej,

- z wadami postawy zakwalifikowanych na gimnastykę korekcyjną,

- szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno –przyrodniczych.

Opisane wyżej problemy stanowią istotną barierę w rozwoju i osiąganiu sukcesów szkolnych.

Liczba objętych wsparciem to 537 uczniów :

1) w Szkole Podstawowej nr 1 -263 dzieci

2) w Szkole Podstawowej nr 2 -189 uczniów

3) w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łowyniu - 47 uczniów

4) w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie -38 uczniów.

W ramach projektu wykonane są następujące zadania :

►doposażenie bazy dydaktycznej wszystkich szkół podstawowych do realizacji zaplanowanychzajęć,

► prowadzenie zajęć :

 • dla dzieci z w trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją -łącznie 210 godzin dla 7 grup, w których uczestniczyć będzie 67 dzieci, każda grupa- 1 h w tygodniu (SP1 – 90 godzin, 3 grupy =36 dzieci, SP2 - 60 godzin, 2 grupy= 12 dzieci, Łowyń - 30 godzin, 1 grupa= 13 dzieci oraz Kamionna- 30 godzin, 1 grupa=6 dzieci)
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- łącznie 120 godz., 
  w których uczestniczyć będzie 27 uczniów(SP 1- 90godzin, 3 grupy = 20 dzieci, 1godz. 
  w tygodniu, SP 2 - 30 godzin, 1 grupa = 7 dzieci, 1 godz. w tygodniu),
 • logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – łącznie 300 godzin dla 10 grup-109 dzieci (SP 1 90 godzin, 3 grupy=26 dzieci, 1 godz. w tygodniu, SP 2 –120 godzin, 4 grupy= 51 dzieci 1 godz. w tygodniu, Łowyń 60 godzin, 2 grupy= 26 dzieci 1 godz. 
  w tygodniu, Kamionna – 30 godzin , 1 grupa= 6 dzieci, 1 godz. w tygodniu)
 • socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- łącznie 210 godzin dla 46 dzieci odbywać się będą w dwóch szkołach podstawowych dla 46 dzieci (SP 1- 180 godzin 3 grupy = 40 dzieci w wymiarze 2 godzin w tygodniu oraz w SP 2 30 godzin 1 grupa = 6 uczniów w wymiarze 1 godziny w tygodniu)
 • gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy- łącznie 240 godzin w 8 grupach dla 95 dzieci w (SP 1 90 godzin, 3 grupy = 39 dzieci, 1 godzina w tygodniu, SP 2 60 godzin, 2 grupy 15 dzieci, 1 godzina w tygodniu, SP Łowyń 60 godzin, 2 grupy= 13 dzieci, 1 godzina
  w tygodniu, SP Kamionna 30 godzin 1 grupa= 4 dzieci, 1 godzina w tygodniu)
 • rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym

uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych prowadzone będą dla 96 uczniów dla

których utworzone zostanie 11 grup - łącznie odbędzie się 510 godzin zajęć. (SP1- 360 godz. 6 grup= 68 dzieci, dwie godziny w tygodniu, SP2- 90 godz. dla 3 grup= 15 dzieci, SP Łowyń- 30 godz. dla 1 grupy= 7 dzieci oraz SP Kamionna- 30 godzin dla 1 grupy= 6 dzieci)


"Z językami obcymi wyruszamy w świat..."

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

jezyki

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2