youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Logotypy programu Słoneczna Gmina

Wydatki objęte wnioskiem:

 • Wydatki ogółem 2 770 640,71 zł
 • Wydatki kwalifikowalne 2 137 239,76 zł
 • Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 816 653,79 zł

 

Cel główny projektu jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 w tym z celem Osi priorytetowej 3 „Energia” realizowanej w ramach działania 3,2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” oraz z celem szczegółowym poddziałania 3.2.1: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.


Cel główny/strategiczny projektu to: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Międzychód”.


Celami pośrednimi projektu są:

 • wzrost ochrony środowiska,
 • wzrost komfortu użytkowania budynków i poprawa bezpieczeństwa użytkowników,
 • wzrost atrakcyjności budynków,
 • wzrost aprobaty społeczności lokalnej dla działań władz lokalnych i władz województwa,
 • upowszechnianie informacji i promocja możliwości finansowania projektów w oparciu o fundusze UE.

 


Termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego 11 w Międzychodzie w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

 


Zakończenie prac remontowo-budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie

Zdjęcie przedstawia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie z zewnątrz po termomodernizacji.

Zdjęcie przedstawia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie z zewnątrz po termomodernizacji.Zdjęcie przedstawia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie z zewnątrz po termomodernizacji.

Zdjęcie przedstawia budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie z zewnątrz po termomodernizacji.Zdjęcie przedstawia korytarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia korytarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia korytarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia korytarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia schody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie.

Zdjęcie przedstawia klasę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia klasę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie.

Zdjęcie przedstawia salę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia salę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie. Zdjęcie przedstawia prysznice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie.

Zdjęcie przedstawia toaletę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie po remoncie.

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2