youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

Międzychód, 25.09.2019 r.

 

Informuje się, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie planuje przystąpienie do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym – edycja 2019/2020.

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom oraz rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.

Oprócz powyższego uczestnik Podprogramu będzie miał możliwość wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (m.in. kulinarne, ekonomiczne, itp.). 

 

Aby otrzymać w/w pomoc należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie - ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pokój 21,23 - gdzie można uzyskać formularz kwalifikacyjny.

 

Realizacja Programu odbywa się od września 2019 r. - czerwca 2020 r., jednakże z przyczyn niezależnych od Ośrodka w roku 2019/2020 dystrybucja artykułów żywnościowych odbędzie się w okresie od stycznia 2020 – lipca 2020 r.

 

Osoby zakwalifikowane do Programu będą informowane o szczegółach dystrybucji telefonicznie.

 

Obecnie pomocą jesteśmy w stanie objąć 250 osób. Prócz wytycznych określonych przez MRPiPS w POPŻ 2014-2020– Podprogram 2019, decyduje kolejność napływania wniosków.

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki do otrzymania pomocy określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% obowiązującej obecnie w pomocy kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a  wynoszącego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1'402,00 zł.
 • dla osoby w rodzinie – 1'056,00 zł.

 

Realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych jest Ośrodek Pomocy Społecznej - Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Klubu przy ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 95 748 20 29

 

 

 POPŻ PODPROGRAM 2018 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od  listopada 2018 – do czerwca 2019r.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki).

Pomoc żywnościowa trafiła do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Międzychód.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 •  9,86652 ton żywności
 •  1205 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztat kulinarny w którym wzięło udział 28 osób.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, informuje również, że wszystkie osoby otrzymujące pomoc żywnościową mogą na terenie gminy skorzystać nieodpłatnie z pomocy specjalistów takich jak: psycholog, terapeuta, prawnik,oraz doradztwo zawodowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie prowadzi również działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez możliwość udziału w Programie Reintegracji Społecznej oraz Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.  Osoby zainteresowane podjęciem aktywizacji mogą skorzystać z udziału w programie prac społecznie- użytecznych, czy też udziału w warsztatach aktywizacji społecznej organizowanych przez klub w Międzychodzie. Odbiorcy żywności z terenu gminy Międzychód mają również możliwość skorzystania z zajęć w Klubach Seniora oraz Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie.

W powyższych miejscach również są prowadzone działania towarzyszące mające na celu aktywizację społeczną.

Osoby zajmujące się dystrybucją art żywnościowych z Banku Żywności podczas odbioru żywności informują osoby zainteresowane o powyższych możliwościach.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 24-04-2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 19-03-2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 15-02-2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 16-01-2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.

 Dnia 3 grudnia  2018 roku w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarne dla odbiorców pomocy żywnościowej, na których uczestnicy spotkania poznali zasady zbilansowanej diety, tak by z powodzeniem móc wprowadzić je w swoje życie oraz swoich domowników. Z uwagi na fakt, iż spotkanie odbyło się przed Świętami Bożego Narodzenia tematyka była świąteczna.

W spotkaniu wzięło udzi 28 osób. Warsztaty zorganizowano w dwóch grupach. Zajęcia odbyły się pod okiem instruktorów z Banku Żywności w Poznaniu.

Zajęcia miały  na celu zdobycie większej wiedzy i praktyki w zakresie prawidłowego odżywiania, naukę przygotowywania posiłków z żywności otrzymywanej z Banku Żywności oraz inspirację dla uczestników i zachętę do eksperymentowania w kuchni z nowymi smakami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 5-12-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 9-11-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Związek Stowarzyszeń WielkopolskiBank Żywności w Poznaniu[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

 
Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie planuje po raz kolejny przystąpienie do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych jest Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynoszącego na tą chwilę jest to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł ( 200 % wynosi 1268,00 zł)
 • dla osoby w rodzinie 514,00 zł ( 200% wynosi 1028,00 zł).

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 95 748 20 29

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż Organizacje Partnerskie:

Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
Bank Żywności w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Borówki 6
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 2

celem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących

przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

 •  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 • dochód osoby i rodziny;
 •  powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie działalności.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny; mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością (w tym czynności monitorująco - kontrolne)
 • Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi.
 • Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W/w informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 POPŻ PODPROGRAM 2017 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Pomoc żywnościowa trafiła do 201 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Wielkopolskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 10,3035 ton żywności;
 • 1598 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

W ramach Podprogramu 2017 dla 201 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne - 1 spotkań dla 29 uczestników,
 • Kulinarne  - 1 spotkań dla 28 uczestników.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
odbędzie się dnia 20-04-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
odbędzie się dnia 22-03-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
odbędzie się dnia 09-02-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 
odbędzie się dnia 26-01-2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Dnia 18 stycznia 2018 roku w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-żywieniowe dla odbiorców pomocy żywnościowej, na których uczestnicy spotkania poznali zasady zbilansowanej diety, tak by z powodzeniem móc wprowadzić je w swoje życie oraz swoich domowników. 

W spotkaniu wzięło udział 28 osób. Warsztaty zorganizowano w dwóch grupach. Pod okiem instruktorów z Banku Żywności w Poznaniu- dietetyków pana Huberta Pściuka oraz Pani Beaty Bukowieckiej przygotowano placuszki jabłkowe z ryżu, pierożki z soczewicą oraz ciasto z płatków owsianych i jabłek.

Zajęcia miały także na celu zdobycie większej wiedzy i praktyki w zakresie prawidłowego odżywiania, przygotowywania jadłospisów i umiejętnego przygotowywania zdrowych posiłków.

W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywali.
 

Warsztaty odbyły się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż w miesiącu grudniu 2017 r.
odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 
odbędzie się dnia 11-12-2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż w miesiącu listopadzie 2017 r.
odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
odbędzie się dnia
15-11-2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie dnia 25-09-2017 r. podpisał umowę z Wielkopolskim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc ta kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie oraz rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w postaci paczek żywnościowych.Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż w miesiącu październiku 2017 r. w ramach działań towarzyszących Podprogramowi odbyły się spotkania Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie:

 • 05.10.2017 r. spotkanie z Panią Grażyną Ring – psycholog, na temat „Jak zachować sprawny umysł przez całe życie”,
 • 16.10.2017 r. spotkanie z Panią Iwoną Jackowską – terapeutą, na temat „Asertywność – uczenie umiejętności asertywnych”,
 • 17.10.2017 r. spotkanie z Panią Elizą Zielińską – doradca zawodowy, na temat, „Ja w grupie - skutecznie się porozumiewam i współpracuję z innymi”,
 • 19.10.2017 r. spotkanie z Panią Grażyną Ring – psycholog, na temat „Ludzie którzy kochają za bardzo, tracą siebie – zasada zdrowego, pozytywnego egoizmu”,
 • 23.10.2017 r. spotkanie z Panią Iwona Jackowską – terapeutą, na temat „Asertywność - uczenie umiejętności asertywnych”,
 • 24.10.2017 r. spotkanie z Panią Elizą Zielińską – doradca zawodowy, na temat „Ja w grupie- skutecznie się porozumiewam i współpracuję z innymi''.

 


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż w miesiącu październiku 2017 r.

odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

odbędzie się dnia 24-10-2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00

w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż odbiór żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017
odbędzie się dnia 29-09-2017 r. w godzinach od 11:00 do 14:30
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11.

 

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

Realizatorem Programu na terenie Międzychodu był Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.


Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 117 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 6383,28 ton żywności;
 • 117 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków.

 PODROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Informujemy, że w dniu 29-09-2017 r.
OPL (nazwa i adres) Ośrodek Pomocy Społecznej
                                     ul. Marszałka Piłsudskiego 2
                                     64-400 Międzychód


Rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu POPŻ bezpośrednio do osób potrzebujących.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
⦁ organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
⦁ racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
⦁ przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
⦁ prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – 10 czerwca 2018 
 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
⦁ OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
⦁ OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
⦁ OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo, a wchodzących skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: 
⦁    groszek z marchewką 4 kg,
⦁    fasola biała 4 kg,
⦁    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
⦁    buraczki wiórki 1,05 kg,
⦁    powidła śliwkowe 1,5 kg,
⦁    makaron jajeczny 4,5 kg,       
⦁    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
⦁    ryż biały 4 kg,
⦁    kasza gryczana 2 kg,
⦁    herbatniki maślane 0,6 kg,
⦁    mleko UHT 7 l,
⦁    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
⦁    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
⦁    szynka drobiowa 3 kg,
⦁    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
⦁    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
⦁    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
⦁    cukier biały 4 kg,
⦁    olej rzepakowy 4 l;  
⦁    kabanosy
⦁    miód wielokwiatowy 0,4 l,
⦁    kabanosy wieprzowe 0,36 kg
Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
⦁ warsztaty kulinarne; 
⦁ warsztaty edukacji ekonomicznej;
⦁ warsztaty dietetyczne z elementami niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów będą systematycznie umieszczane na stronie Wielkopolskiego Banku Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
⦁ włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
⦁ grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
⦁ pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
⦁ pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
⦁ wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje,
iż odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018
odbędzie się dnia 16.01.2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00
w Klubie Integracji Społecznej w Międzychodzie, ul. Słowackiego 11 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2