youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów

10 Gala Sejmiku Kultury

To już dziesiąty raz Sejmik Kultury spotkał się na GALI Z OKAZJI WRĘCZENIA NAGRÓD BURMISTRZA TWÓRCA, DZIAŁACZ i MECENAS  KULTURY dnia  13 czerwca  2014 r. Jest to mały jubileusz. Uroczystość wręczenia nagród składała się z 3 części. I i II część Gali odbyła się w CAK-u, a III część – towarzyska w Starej Rozlewni. W sali widowiskowej naszego Domu Kultury , w pięknej wystrojonej przez pana Zbigniewa Jakubowskiego w jubileuszową szatę zgromadziło się wiele osób. Gości powitała Zastępca Przewodniczącej SK pani Grażyna Marcinkowska i oddała głos Przewodniczącej Teresie Cichosz, która w swym wystąpieniu popartym prezentacją medialną podsumowała dziesięcioletnią działalność SK. Na tę okoliczność pani Marianna Batura napisała i zaprezentowała wiersz „10 lat Sejmiku Kultury”. Po wystąpieniu Przewodniczącej głos zabrał Burmistrz Międzychodu pan Roman Musiał. Odniósł się do działalności SK, docenił zaangażowanie w jej rozwój. Wraz z panią wiceburmistrz Agnieszką Leśniewską oraz Przewodniczącym Rady panem Zygmuntem Mleczakiem podziękowali specjalną Statuetką z „laufpompą”pani Teresie Cichosz Przewodniczącej Sejmiku Kultury za całokształt działalności kulturalnej i wyjątkowe zaangażowanie w rozwój twórczości artystycznej w gminie Międzychód. Burmistrz podziękował także wszystkim twórcom i działaczom oraz wyróżniającym się w naszej gminie sołtysom. Gratulacje i życzenia z okazji 10 – lecia na ręce Przewodniczącej złożył Starosta powiatu międzychodzkiego pan Julian Mazurek. Kolejnym punktem Gali była ceremonia wręczenia nagród Burmistrza Międzychodu w kategorii „Twórca Kultury”, „Działacz Kultury”, „Twórca i Działacz Kultury” oraz „Mecenas Kultury”. W kategorii  TWÓRCA  I DZIAŁACZ   KULTURY statuetkę otrzymała Izabela  Tomaszewska, a listy gratulacyjne Agnieszka Bartkowiak, Joanna  Deus – Dobrowolska, Zbigniew  Jakubowski. W  kategorii   TWÓRCA  KULTURY statuetką zostali nagrodzeni Ewa  Dankowska  i  Tadeusz  Baranowski, a wyróżnienie otrzymali Anna i Andrzej  Antowscy. W  kategorii  DZIAŁACZ  KULTURY laureatem został Henryk  Osiński, a wyróżnieni zostali: Małgorzata  Grzesiak, Edward  Skwiot, Gabriela  Strzyżewska.

Specjalne  wyróżnienie -  statuetkę  DZIAŁACZ  KULTURY  otrzymała Orkiestra  Dęta  Pojezierza Międzychodzko - Siarakowskiego.  

Sołtys Gorzynia pan Jarosław Grzelachowski i sołtys Lewic pan Maciej Wróż  za wyróżniającą działalność kulturalną w sołectwach otrzymali małe statuetki. Piękny ryngraf z opisem - Honorowy tytuł dla „Mecenasa Kultury” uzyskał właściciel Placówki Partnerskiej Alior Banku  S.A. pan  Grzegorz  Kurek. A oto charakterystyki osób wyróżnionych.

„TWÓRCA I DZIAŁACZ KULTURY”

1. IZABELA TOMASZEWSKA – nauczycielka Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie. Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym poza godzinami pracy zawodowej. Opracowuje i tworzy scenariusze, prezentacje audiowizualne, multimedialne, podkłady muzyczne. Organizuje grupy recytatorskie, taneczne i teatralne. Opracowuje scenografię, wykonuje rekwizyty do przedstawień. Nierzadko sama uczestniczy w tych przedstawieniach. Efekty swojej pracy prezentuje nie tylko w przedszkolu, lecz często lokalnemu społeczeństwu. Lista zadań podejmowanych przez panią Izabelę Tomaszewską jest bardzo długa więc ograniczę się do tych ostatnich znanych nam dobrze:przedstawienie „Żabki” w wykonaniu przedszkolaków na Sejmiku Kultury - prezentacje multimedialne: do koncertu z okazji „Dnia Matki”, z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II, a także laureatów nagród poprzednich lat oraz sponsorów na dzisiejszą Galę.
2. AGNIESZKA BARTKOWIAK – od 21 lat nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Autorka licznych scenariuszy, reżyser wielu przedstawień i uroczystości prezentowanych szkole, a także środowisku, m.in.: akademie z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego, Dnia Sybiraka, I rocznicy śmierci Jana Pawła II, Dnia Seniora. Wykazuje się profesjonalizmem, dbałością o najdrobniejsze szczegóły scenografii oraz strojów co spotyka się z przychylnym odbiorem publiczności.
3. JOANNA DEUS - DOBROWOLSKA – wieloletni  nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzychodzie. Liczne akademie okolicznościowe, inscenizacje i montaże słowno – muzyczne przygotowywane przez panią Joannę  i prezentowane środowisku lokalnemu cechowały się wysokim poziomem artystycznym i były   bardzo dobrze odbierane i dobrze oceniane przez publiczność. Scenariusz programu artystycznego „Jesienny spacer po Międzychodzie z wierszem i piosenką”, w którym wykorzystała utwory naszych regionalnych twórców, odbił się szerokim echem w środowisku i był powtarzany kilkakrotnie m.in. na Kongresie Międzychodzian.
4. ZBIGNIEW JAKUBOWSKI – jeden z najlepszych artystów plastyków tworzących na terenie powiatu międzychodzkiego. Jego działalność artystyczna jak i edukacyjna sprawia, że pojęcie sztuki jest bliskie każdemu z nas. Wysoki poziom prac, artystyczna perfekcja i wszechstronność, życzliwe podejście do młodych adeptów malarstwa oraz wiele innych cech sprawiają, że jego twórczość jest rozpoznawalna i w swoisty sposób staje się znakiem rozpoznawczym Gminy Międzychód i powiatu międzychodzkiego.

 „TWÓRCA KULTURY”

1. EWA DANKOWSKA I TADEUSZ BARANOWSKI – wspierają międzychodzką kulturę o elementy, które są odmienne od powszechnie znanych. Potrafią łączyć pasję naukową z innymi dziedzinami i obszarami działania, a przede wszystkim potrafią integrować środowisko, co jest bardzo ważne we współczesnym świecie. Pracują w różnych organizacjach i instytucjach o charakterze kulturalno – społecznym, m. in. w Sejmiku Kultury, gdzie poprzez pogadanki i wykłady na temat podróży po świecie, pokazują inne narody i ich kulturę. Dobrze zapisały się w naszej pamięci takie wykłady jak „Kultura picia wina” czy też „Historia brudu”. Organizują pokazy florystyczne przy różnych uroczystościach w mieście, promując florystykę jako sztukę. Pokazy te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wspomagają i promują wspólnie z KIS Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Organizują wystawy w Muzeum Regionalnym np. „Ślimaki moja pasja”. Organizują fory dyskusyjne np. „Zieleń w mieście”. Pomagają w organizacji „Dnia Korbola” i Gminnych Wigilii.
2. ANNA I ANDRZEJ ANTOWSCY – znani w naszym regionie artyści. Pani Anna maluje piękne obrazy, a pan Andrzej zajmuje się rzeźbą. Efekty swoich prac wystawiali w Klubie Seniora i w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie. Rzeźby są rozmieszczane na terenie miasta i w okolicy, m.in. „Rzeźba Rybaka” w Parku Tietza, rzeźba Jana Pawła II z dziewczynką przed kościołem w Łowyniu. Choć droga twórcza , na którą wkroczyli w latach 70-tych, nie zapewnia im bytu materialnego (a często nawet uszczupla skromny budżet), to nie wyobrażają sobie życia bez możliwości tworzenia.

„DZIAŁACZ KULTURY”

1. HENRYK OSIŃSKI – znany mieszkańcom Międzychodu jako „Heniu Migacz” - konstruktor  „roweru – dyskoteki” . Któż z nas nie pamięta świąt 1 Maja i 22 Lipca ubarwionych muzycznymi przejazdami „Henia Dyskoteki”? Pomysłowość pana Henia zachwycała przyjeżdżających do Międzychodu turystów i innych wykonawców muzycznych, umilała czas dzieciom i dorosłym. Był czas, że pan Heniu organizował dyskoteki w Sali Międzychodzkiego Domu Kultury, a także w Mierzynie na polu namiotowym na obozach harcerskich, w internatach szkół ciągle robiąc wszystko z pasją i zaangażowaniem, nie biorąc w zamian żadnej zapłaty. W chwili obecnej pracując w KIS-ie ciągle uatrakcyjnia wiele imprez udowadniając, że to co robi nadal ma akceptację społeczną. Często o nim pisała prasa, jako o „człowieku pozytywnie zakręconym”. Był także bohaterem audycji radiowych.
2. MAŁGORZATA GRZESIAK  - nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie. Wniosła duży wkład na rzecz kultury miasta i gminy. Organizatorka wielu spektakli teatralnych, montaży poetycko – muzycznych prezentowanych podczas obchodów świąt i rocznic narodowych.
3. EDWARD SKWIOT – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie wyróżniający się dużym wkładem na rzecz kultury miasta i gminy. Inicjator i założyciel zespołu muzycznego, którego soliści występują na uroczystościach miejsko – gminnych, biorąc udział w konkursach i festiwalach promując Międzychód.
4. GABRIELA STRZYŻEWSKA – założycielka KLUBU AMAZONEK w naszym mieście. Organizatorka wielu wyjazdów na Turnusy Rehabilitacyjne, Ogólnopolskie Spartakiady Amazonek, Marsze dla Zdrowia, Pielgrzymki, wyjazdów do opery i teatru w Poznaniu. Współpracuje z Sejmikiem Kultury organizując wykłady propagujące profilaktykę raka piersi. Ciekawym przedsięwzięciem kulturalnym było zaproszenie aktorki, która przedstawiła monodram oparty na podstawie powieści Krystyny Kofty pt. „Lewa wspomnienie prawej”.

 

„MECENAS KULTURY”
1. GRZEGORZ KUREK – właściciel Placówki Partnerskiej ALIOR BANKU SA w Międzychodzie. Sponsor wielu przedsięwzięć kulturalnych odbywających się na terenie miasta i gminy Międzychód. Szczególnie wspiera finansowo sejmikowe wydarzenia kulturalne takie jak: „Święto Kobiet”, spektakl teatralny „Lewa wspomnienie prawej”, spotkanie sejmikowe „W Wigilijnym Nastroju”, Jubileuszowa Gala 10 – lecia Sejmiku Kultury. Ponadto pan Grzegorz Kurek wspomagał finansowo przedsięwzięcia kulturalno – sportowe takie jak: „Święto Miasta” dla Centrum Animacji Kultury PROM, Międzychodzkiego Ośrodka Sportu  Turystyki i Rekreacji, sołectwa Gorzyń i Stowarzyszenia Nowy Międzychód.
„SPECJALNE WYRÓŻNIENIE”- statuetka „DZIAŁACZ KULTURY” dla ORKIESTRY  DĘTEJ POJEZIERZA  MIĘDZYCHODZKO – SIERAKOWKIEGO  z okazji jej jubileuszu. Historia oraz początki działalności orkiestry obfitują w znane i zasłużone nazwiska takie jak: Edmund  Nawrocik, Paweł Kinal i Narcyz Henicz. Wieloletnim kapelmistrzem Orkiestry Dętej od początku jej istnienia był Józef Kinal. Od czasu założenia zmieniała często swoje miejsca ćwiczeń. Skład zespołu w ciągu jego istnienia także zmieniał się wielokrotnie. Orkiestra Dęta mogła poszczycić się udziałem w wielu imprezach m. in.: koncerty, występy okazjonalne, granie do marszu w pochodach. Uczestniczyła w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach orkiestr dętych uzyskując najwyższe lokaty. Obecnie orkiestra działa przy Centrum Animacji Kultury, którą prowadzi dyrygent Pan Zenon Ratajczak. Zespół bierze udział w wydarzeniach i imprezach Gminy oraz Powiatu. Uświetnia święta narodowe, festyny i spotkania okolicznościowe.

 

SOŁTYSI

 

JAROSŁAW GRZELACHOWSKI – SOŁTYS  GORZYNIA                                                       

Liderem Odnowy Wsi i prezesem stowarzyszenia Gorzyń 600 jest Pan Jarosław Grzelachowski. Dzięki  jego pracy i zaangażowaniu sołectwo wzbogaciło się o nowe tereny rekreacyjno-sportowe z boiskiem sportowym, placem zabaw, świetlicą wiejską, a wkrótce powstać ma wiata biesiadna z grillem oraz siłownia zewnętrzna. Aktywnie współpracuje z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy  podczas starań o dotacje, a także opracowywania Planu Odnowy Wsi. Corocznie gorzynianie organizują festyny letnie w trakcie których trwają zmagania o „Złotą Pyrę”, a głównym organizatorem jest Pan Jarosław. 

MACIEJ WRÓŻ – SOŁTYS  LEWIC

Rozbudowana świetlica, nowy plac zabaw, punkt wypadowy do źródeł rzeki Kamionki i odrestaurowane elementy wyposażenia kościoła, to tylko część inwestycji w Lewicach. Najważniejsze zmiany dotyczyły jednak sfery społecznej i kulturalnej. Funkcjonujące we wsi koło gospodyń wiejskich przekształciło się w stowarzyszenie Aktywne Lewiczanki. Lewice zaangażowały się w projekt, którego efektem ma być powstanie „wioski Mikołajów”. Może ona stać się prawdziwym hitem turystycznym oraz wyjątkowym spoiwem dla całej społeczności. W tych wszystkich działaniach wyraźnym liderem jest sołtys Lewic Pan Maciej Wróż. Wzorowa współpraca Pana Sołtysa z samorządem, stowarzyszeniem Aktywne Lewiczanki i OSP Lewice zaowocowała zorganizowaniem udanego festynu pn. „Kocham Wieś-Lewice 2013”, którego program zgromadził na zabawie mieszkańców z całej gminy.

Pani Ewa Dankowska podziękowała w imieniu wszystkich wyróżnionych i zrobiono wspólne zdjęcie pamiątkowe. W II części Gali wysłuchaliśmy koncertu zespołu „The Postman” czyli polskich Beatlesów, którzy dostarczyli nam nie mało miłych wspomnień z lat młodości. Po koncercie miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. Członek Kapituły Jan Japas Szumański wręczył Przewodniczącej dyplom o następującej treści:

 

DYPLOM MAGNA CUM LAUDE 

Dla Pani 

Teresy Cichosz 

Wieloletniej Przewodniczącej Jedynego w Wielkopolsce Lokalnego Sejmiku Kultury 

Oraz zasługi dla Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

Przyznany przez Wielkopolską Kapitułę Dyplomu z okazji 

Jubileuszu 10-lecia Międzychodzkiego Sejmiku Kultury 

A wyrazami podziękowania za budzące podziw prezentacje artystyczne na terenie wielkopolski 

oraz wyrazami najwyższego uznania za osiągnięcia i sukcesy zawodowe wraz z życzeniami 

Wielu jeszcze satysfakcji płynących z mądrego i szczerego 

Przewodzenia mieszkańcom ziemi międzychodzkiej w ich wędrowaniu 

Ku temu co piękne i temu wszystkiemu co raduje dusze i rozgrzewa serca.   

Poznań, w czerwcu 2014 r.                                                                 Za Kapitułę 

Sławomir Pietras 

i Marszałek Stefan  Mikołajczak

  

I tym miłym akcentem zakończyła się oficjalna część Gali. Sejmikowicze wraz z zaproszonymi gośćmi przemieścili się do Restauracji Stara Rozlewnia na spotkanie towarzyskie.

                                                                                                          Grażyna Kryger

Załączniki:

Scenariusz Gali Sejmiku Kultury 2014 

10 lecie Sejmiku Kultury - wiersz M. Batury 

Wystąpienie Burmistrza 

Wystąpienie Przewodniczącej Sejmiku Kultury 

Gratulacje Nagrodzonym 

sejm1

sejm2

sejm3

sejm4

sejm5

sejm6

sejm7

sejm8

sejm9

sejm11

sejm12

sejm13

sejm14

sejm15


VII Gala Sejmiku Kultury w Międzychodzie

miała miejsce w sali widowiskowej CAK PROM 13 czerwca 2012r. 
Prowadziła ją wiceprzewodnicząca Sejmiku Grażyna Marcinkowska. Niegdyś coroczna impreza, a po zmianie regulaminu odbywająca się co dwa lata, przyciąga szerokie rzesze mieszkańców Międzychodu i okolic, których aktywność społeczna realizuje się w dziedzinie kultury i którzy zainteresowani są działalnością w tym zakresie życia środowiskowego. 

Sejmik Kultury stwarza warunki artystom lokalnym, młodym talentom do prezentacji swojego dorobku artystycznego na comiesięcznych spotkaniach w Starej Rozlewni. Zauważa jednostki aktywnie działające w środowisku i docenia ich wkład w rozwój życia kulturalnego w naszym mieście i na naszych wsiach. Sejmik Kultury jest organem doradczym Burmistrza w temacie przyznawania nagród (statuetek i wyróżnień): TWÓRCA  KULTURY, DZIAŁACZ  KULTURY,  TWÓRCA  I DZIAŁACZ  KULTURY oraz  MECENAS  KULTURY. 
W tym roku Burmistrz Międzychodu Roman Musiał przyznał także nagrodę specjalną dla dwóch sołectw za ich działalność społeczną.

Przewodnicząca Sejmiku Teresa Cichosz  w swoim wystąpieniu powiedziała: „Wśród nas jest wielu takich, którzy pasjonując się różnymi dziedzinami kultury potrafią swym entuzjazmem zarazić innych i skłonić do wspólnego działania. Do posiadania pasji trzeba mieć odpowiedni zestaw cech osobowości - bardzo dużą ciekawość świata i chęć pogłębiania wiedzy, determinację i samodyscyplinę, zwykle w jakimś stopniu kreatywność. Niewielu ludzi może się pochwalić taką charakterystyką. Pasja przynosi najlepszy wynik, kiedy jest współdzielona z innymi.”

Przemówienie Przewodniczącej Sejmiku  - do pobrania

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza jest okazją do podsumowania rocznej działalności Sejmiku Kultury, z której skorzystała Przewodnicząca i przedstawiła w sposób zwięzły, ale konkretny całoroczną działalność. Dzięki Sejmikowi Kultury zrzeszającemu przedstawicieli różnych profesji jest możliwość podziwiania zdolności i talentów międzychodzian. Należy dodać, że często na spotkaniach prezentują się dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a także młodzież gimnazjów, szkół średnich oraz studiująca, wywodząca się z naszego miasta i gminy. 
Po przedstawieniu sprawozdania Teresa Cichosz podziękowała wszystkim  uczestnikom spotkań sejmikowych, animatorom kultury za wytrwałość, twórcze inicjatywy i prezentowanie swoich pasji.

Po wystąpieniu przewodniczącej głos zabrał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał. W słowach powitania TWÓRCÓW, DZIAŁACZY I MECENASÓW KULTURY nazwał ich pasjonatami i „pięknymi kwiatami z ogrodu międzychodzkiej kultury”. Stwierdził również, że siedem lat trwania Gali Sejmiku uczyniło z niej prawdziwe święto i że jest to ewenement, co najmniej na skalę wojewódzką. W związku z tym – powiedział Burmistrz „mając szacunek dla kreatywności i oddania sprawie Pani Przewodniczącej Teresy Cichosz oraz wielkie uznanie dla działaczy Sejmiku wyrażam wielką wdzięczność za pomoc w promowaniu Środowiska Kultury”.

Przemówienie Burmistrza Międzychodu  - do pobrania

Po wystąpieniu Burmistrza rozpoczęto uroczystość wręczenia nagród. Przy dźwiękach fanfar statuetki odbierali:

 •  w kategorii TWÓRCA KULTURY - Irena Mikuła

Członkini Lubuskiego Stowarzyszenia Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego obdarzona wielkim talentem. Wykonała  wiele wieńców ze słomy prezentowanych w korowodach dożynkowych  Województwa Wielkopolskiego, Mazowieckiego i Lubuskiego.  Twórczyni obrazów, serwetników i innych przedmiotów dekoracyjnych. Swoje prace prezentowała w licznych wystawach – w Pszczewie, Szreniawie, Cedyni, Szamotułach, Sulęcinie, Wituchowie i Gliśnie. Uczestniczyła w konkursach, za które otrzymywała nagrody : puchary, statuetki i wyróżnienia. Swoją wieloletnią twórczością działała na rzecz rozwoju kultury i promocji naszej gminy.

 • w kategorii DZIAŁACZ KULTURY - Łucjan Sobkowski

Inicjator i współzałożyciel Komendy ZHP Hufca Międzychód. Współorganizator pierwszego po wojnie obozu harcerskiego w Pszczewie i licznych akcji harcerskich. Założyciel wielu drużyn. Prężny działacz Rady Przyjaciół Harcerstwa. Inicjator utworzenia Domu Harcerza. Aktywny działacz: prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, przewodniczący Rady ds. Kombatantów powołaną przez Starostę powiatu. Autor  książek: „Poczet Burmistrzów Międzychodu” i „Nie wstydźmy się naszych ojców, okruchy wydarzeń 1920 – 1945”, oraz licznych artykułów opublikowanych w naszej prasie lokalnej poświęconych naszemu środowisku i jego mieszkańcom. Za swoją działalność wpisany do KSIĘGI LUDZI CZYNU WOJEWÓDZTWA GORZOWSKIEGO oraz do KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DLA MIASTA I GMINY MIĘDZYCHÓD.

 • w kategorii TWÓRCA I DZIAŁACZ KULTURY - Barbara Napieralska

Aktywna członkini Zarządu UTW w Międzychodzie wnosząca duży wkład w rozwój i propagowanie działalności Stowarzyszenia. Redaktorka uniwersyteckich czasopism takich jak biuletyny i miesięczniki „Witryna UTW” oraz administratorka internetowego „Portalu Studentów UTW w Międzychodzie”. Miłośniczka i pasjonatka fotografii. Swój dorobek w tej dziedzinie sztuki przedstawiła na wystawie zatytułowanej „Ludzie, zjawiska, sytuacje”, które miała miejsce w Galerii Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego „PROM” w Międzychodzie.


Wyróżnienie w kategorii DZIAŁACZ KULTURY otrzymali:

 • Klub Integracji Społecznej

Organizator imprez takich jak.: „Uroczyste wieczory wigilijne” dla ponad 400 osób, festyn „Jesienne uroki jeziora” z poznawaniem walorów przyrody i historii Międzychodu, Festyn dla mieszkańców miasta z okazji 5 rocznicy powstania KIS-u, bezalkoholowe integracyjne zabawy taneczne „Dzień Korbola”, „Twórzmy dobry świat”, Ponadto organizator zajęć dla młodzieży połączonych z prelekcją Prezesa MONARU Jolantą Koczurowską,. Współorganizator imprez tj.: „Wielkie Smażenie Powideł”, „Święto Ziół”, „Majówki” oraz wielu imprez i występów na Hali Widowiskowo – Sportowej. KIS stale współpracuje z placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadwarciańskim Centrum Animacji Kultury i Dziedzictwa Regionalnego „PROM”, Biblioteką Publiczną im. Jana Daniela Janockiego, Muzeum Regionalnym, MOSTiRem, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Środowiskowym Domem Samopomocy. Różnorodność prezentowanych form cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Międzychodu.

 • Danuta Nowak

Propagatorka kultury osób niepełnosprawnych. Organizatorka corocznych plenerów malarskich, wystaw prac w muzeach, festiwalu rzeźb na piasku, festynów rodzinnych, warsztatów artystycznych, wieczorów poezji. Z determinacją i konsekwencją czyni wiele starań , aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z dóbr kultury organizując im wycieczki, wyjazdy do kina i teatru. Co roku domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy reprezentują nasze miasto w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym Osób Niepełnosprawnych.

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta G nr 1

Prezentuje swoje umiejętności nie tylko podczas uroczystości szkolnych, ale także uświetnia swymi koncertami imprezy w środowisku lokalnym, m.in.: koncerty podczas „Jarmarku w Dolinie Kamionki”, obchodów „Dni Międzychodu”, spotkań wigilijnych, „Kiermaszu Rogali Św. Marcina”, „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz festynów.

 • Roman Gryczyński

Autor scenariuszy programów artystycznych przedstawianych na obchodach „Dni Sybiraka”, montaży słowno-muzycznych prezentowanych podczas spotkań literackich i promocji książek autorów związanych z Międzychodem.  Współpracownik Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego i Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie uświetniający programami artystycznymi obchody kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej.

 • Rafał Trocha

Założyciel i moderator  strony internetowej dla sołectwa Gorzyń. Prowadzący monitoring wszystkich wydarzeń związanych z działalnością sołectwa i jego mieszkańców.


Wyróżnienie w kategorii TWÓRCA I DZIAŁACZ KULTURY otrzymali:

 • Iwona Firlej

Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Turniejów Tańca Towarzyskiego, na które zjeżdżają pary taneczne z całej Polski. Z roku na rok impreza nabiera większego rozmachu i przyciąga do Międzychodu sławy zajmujące się propagowaniem tańca wśród dzieci i młodzieży, z najlepszych szkół tańca w Polsce oraz mistrzowskie pary taneczne. Tworzy choreografie taneczne dla dzieci prezentując je na imprezach szkolnych i środowiskowych.

 • Stowarzyszenie Artystyczne „Drzewce 2002”

Od 10 lat podejmuje społeczne inicjatywy kulturalne takie jak: otwarte warsztaty plastyczne, letnie plenery malarskie, konkursy plastyczne, wystawy w regionie, w kraju i za granicą, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne i wycieczki.


W kategorii MECENAS KULTURY nagrodę otrzymał:

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

Sponsoruje przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na terenie Miasta i Gminy Międzychód np.: „Święto Podgrzybka”, „Dni Międzychodu”, dożynki powiatowe i gminne, Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego.


Po raz pierwszy na  Gali uhonorowane zostały sołectwa, które wyróżniają się swoją aktywnością i mają szczególne zasługi tworząc widowiska podziwiane na szeroką skalę.

Burmistrz przyznał NAGRODĘ SPECJALNĄ dla

 • Sołectwa Zatom Stary

Jednego z najlepiej rozwijających się sołectw w naszej Gminie, o bardzo aktywnej i zintegrowanej społeczności. Na terenie wsi oprócz prężnie działającej Rady Sołeckiej działają również Rada Parafialna przy kościele św. Maksymiliana M. Kolbe i Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki dużej aktywności społecznej mieszkańców na terenie sołectwa są organizowane imprezy kulturalne zarówno dla mieszkańców jak i turystów, m. in. dożynki, letnie festyny wiejskie, majówki, zawody i imprezy sportowe oraz inne uroczystości upamiętniające lokalne wydarzenia. Jedną z ważniejszych imprez, już na stałe wpisanych w kalendarz imprez Gminy Międzychód jest organizowany w sierpniu przez Radę Parafialną i Radę Sołecką, Festyn Rycerski, promujący postawy rycerskie i lokalne tradycje, jak również integrujący oraz aktywizujący mieszkańców. Z roku na rok na imprezę tą zjeżdża się coraz większa liczba turystów z całej Polski.

 • Sołectwa Kamionna

Mieszkańcy Kamionny to społeczność dobrze zorganizowana i bardzo aktywna, w której toczy się bogate życie kulturalno – sportowe i realizowanych jest wiele wspólnych inicjatyw. Na terenie sołectwa działa kilka organizacji. Należą do nich m.in. Rada Parafialna, Klub Seniora Milenium, skupiający emerytów i rencistów z terenu Kamionny, Ochotnicza Straż Pożarna i drużyna Gminnej Ligi Sołeckiej i powołana w 2005r. Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny, która współdziała z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym oraz Parafią wspierając finansowo i organizacyjnie realizację wielu wspólnych projektów.  Z inicjatywy i pod patronatem Fundacji oraz przy współpracy z całą społecznością wsi od 2007 r. odbywa się tu Jarmark w Dolinie Kamionki, podczas którego prezentowane są dawne zwyczaje i zabawy, dzieła regionalnych rękodzielników, prezentacje lokalnych grup artystycznych. Gości podejmuje się specjałami wiejskiego stołu. Organizacja jarmarków jednoczy i aktywizuje całą wieś, każda rodzina ma swój udział w przygotowaniach i realizacji pomysłu. We wrześniu 2011 r. Kamionna obchodziła 750-lecie swego istnienia. Odbył się z tej okazji „V Jubileuszowy Jarmark w Dolinie Kamionki”, w ramach którego wydano i promowano książkę  „Kamionna w Dolinie Kamionki”. Książka to kompendium wiedzy o 750 letnich dziejach wsi, jej współczesności, walorach przyrodniczych i turystycznych.

Po wręczeniu nagród Burmistrz Roman Musiał podziękował wszystkim laureatom 7 Gali i złożył w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Zygmunta Mleczaka, opiekuna Sejmiku Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Michalskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, serdeczne gorące gratulacje z okazji zasłużonych wyróżnień,  życząc dalszych sukcesów na niwie kultury i w życiu osobistym.

GRATULACJE NAGRODZONYM  - do pobrania

Oficjalną część uroczystości zakończono podziękowaniami adresowanymi do wszystkich, którzy pomagali w organizacji VII Gali Sejmiku Kultury.

W drugiej części uroczystości goście napawali się przyjemnością słuchania koncertu w wykonaniu Iwony Loranc i Witolda Żuromskiego. Iwona Loranc brała udział w licznych przeglądach i konkursach, na których odniosła wiele sukcesów. Nagrała trzy płyty. Witold Żuromski – muzyk, kompozytor, autor aranżacji utworów z płyty „Loranc śpiewa Jakubczak”. Gra na gitarze elektrycznej i akustycznej. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Po koncercie wiceprzewodnicząca Sejmiku Kultury Grażyna Marcinkowska zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek do sali kameralnej CAK-u.

Grażyna Kryger

relacja zdjęciowa (J. Cichosz)


VI Gala Sejmiku Kultury w Międzychodzie

Dnia 28 czerwca 2010r. salę MDK wypełnili mieszkańcy Międzychodu i okolic, aby uczestniczyć w uroczystości wręczenia Nagrody Burmistrza „Twórca, Działacz oraz Mecenas Kultury”. Było to już VI spotkanie tego typu. Pierwszą Galę Sejmik Kultury zorganizował 15 czerwca 2005r. Rangę tej uroczystości podkreślał piękny wystrój sali, powaga malująca się na twarzach organizatorów oraz lekko dostrzegalna ekscytacja widowni.
Otwarcia imprezy dokonała zastępca przewodniczącej Sejmiku Grażyna Marcinkowska m.in. takimi słowy:spotykamy się dzisiaj, by wyrazić uznanie animatorom kultury za ich społeczne działania a także podziękować tym bez, których wsparcia finansowego lub rzeczowego kultura nie mogłaby funkcjonować.
Powitała zacnych gości w osobach:

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu – Zygmunta Mleczaka,
 • Burmistrza Międzychodu – Romana Musiała,
 • Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Międzychodzkiego – Edmunda Stronkę,
 • Wicestarostę Powiatu Międzychodzkiego – Jędrzeja Schuberta,
 • Sekretarza Gminy Międzychód – Mieczysława Steca,
 • Skarbnika Gminy Międzychód – Annę Andrałojć,
 • Księdza Kanonika Macieja Przewoźnego,
 • Księdza Kanonika Zbigniewa Tokłowicza,
 • Księdza Kanonika Stanisława Żarnę,
 • Przedstawiciela NCAKiODR PROM w Międzychodzie Jacka Karczmarka,
 • Radnych Rady Miejskiej Międzychodu oraz laureatów Nagrody Burmistrza z 2005r., 2006r., 2007r., 2008r. i 2009r.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych na sali gości głos zabrała przewodnicząca Sejmiku Teresa Cichosz. W swoim wystąpieniu podjęła się próby zdefiniowania słowa „kultura”, gdyż nie wszystkim łatwo przychodzi werbalizacja tego terminu. Wystąpienie było nacechowane głęboką refleksją nad znaczeniem kultury w życiu człowieka, a zakończyła je słowami:

"MILI GOŚCIE! Szósta z rzędu edycja nagród Burmistrza świadczy o tym, że pojęcie i rozumienie kultury spotyka się z szeroką akceptacją naszego środowiska, animatorów kultury oraz władz. Bardzo dziękuję za Waszą obecność – drodzy goście – i podkreślenie rangi tego święta ludzi kultury, wyróżniający najwybitniejszych pośród nas za dokonania roku, ale w znakomitej większości przypadków – za dokonania życia, które wciąż jest twórcze i które wiele obiecuje. Cieszę się, że w promowaniu twórców i działaczy kultury swoje zasługi ma Sejmik Kultury, któremu mam zaszczyt przewodniczyć”.

Teresa Cichosz podziękowała burmistrzowi Romanowi Musiałowi za opiekę i patronat nad działalnością Sejmiku Kultury, współorganizatorom uroczystości: członkom Sejmiku, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz Centrum Animacji Kultury PROM. Szczególne słowa podziękowania skierowała pod adresem państwa Janiny i Wacława Gurszów, laureatów pierwszego tytułu Mecenasa Kultury za coroczne wspieranie działań kulturalnych – już po raz szósty.

Następnie głos zabrał burmistrz Roman Musiał, który uhonorował twórców, działaczy i mecenasów, czyli animatorów, za ich zasługi dla kultury, po czym rozpoczęto ceremonię wręczania Nagród Burmistrza Międzychodu w kategorii „TWÓRCA KULTURY”, „DZIAŁACZ KULTURY”, a także „TWÓRCA i DZIAŁACZ KULTURY” oraz „MECENAS KULTURY”.

Listy gratulacyjne otrzymali:

 • w kategorii TWÓRCA KULTURY – Wanda Molik,
 • w kategorii DZIAŁACZ KULTURY: Renata Czarnecka, Maria Napierała, Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego,
 • kategorii TWÓRCA i DZIAŁACZ KULTURY: Krystyna Talarek, ks. Stanisław Żarna.

Statuetki otrzymali:

 • w kategorii TWÓRCA KULTURY – Danuta Sikora,
 • w kategorii DZIAŁACZ KULTURY – Jolanta Klawe,
 • w kategorii TWÓRCA i DZIAŁACZ KULTURY – Elżbieta Ponińska.

Burmistrz Roman Musiał wręczył grawerowany List Gratulacyjny i przyznał tytuł MECENASA KULTURY Sławomirowi Troszczyńskiemu. 
Jolanta Klawe nie mogła być obecna na gali, dlatego przysłała list z podziękowaniami (w imieniu nagrodzonych), który został odczytany przez jej syna Michała.

Ceremonię wręczania listów i statuetek zakończono podziękowaniem za miłe współdziałanie odchodzącym na emeryturę księżom Zbigniewowi Tokłowiczowi i Stanisławowi Żarnie. 
Potem była chwila dla reporterów – robiono wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych z organizatorami i z burmistrzem Międzychodu.

Drugą część gali stanowiła muzyka cocktailowa o zabarwieniu jazzowo-evergreenowym w wykonaniu Tadeusza Olchowskiego, który jest pianistą i wokalistą. Jego muzyka i repertuar doskonale sprawdzają się zarówno na imprezach firmowych jak i prywatnych. Występuje w hotelach, restauracjach, klubach muzycznych i na bankietach, a także na innych imprezach organizowanych przez firmy i instytucje. Regularnie można go zobaczyć i usłyszeć w Caffe Modjeska przy Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jego repertuar stanowią najważniejsze utwory w historii polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Tak więc obok piosenek Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Marka Grechuty, Czesława Niemena można usłyszeć kompozycje Soyki czy Republiki. A przeboje The Beatles, Ray’a Charles’a, Franka Sinatry, Elvisa Presley’a przeplatają się z muzyką Erica Claptona czy Dire Straits. Standardy jazzowe są grane w lekkiej, łatwej do słuchania stylistyce, a stare rosyjskie romanse są ciekawym uzupełnieniem repertuaru. Była to wspaniała uczta duchowa. Przewodnicząca Sejmiku Kultury zakończyła oficjalną część gali żegnając się dywagacjami o szczęściu i zaprosiła wszystkich gości do Starej Rozlewni na bankiet.

Serdeczne podziękowania dla współorganizatorów Gali: pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Drukarni Międzychód, Centrum Animacji Kultury PROM, Biblioteki Publicznej, członków Sejmiku oraz Państwa Janiny i Wacława Gurszów - laureatów pierwszego tytułu Mecenasa Kultury za coroczne wspieranie działań kulturalnych (już po raz szósty) składa Zarząd Sejmiku. 

Grażyna Kryger

relacja zdjęciowa (M.Piosik i J. Cichosz)

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

c11

c12

c13

c14

c15

c16

c17

c18

c19

c20


 

jjj

V Gala Sejmiku Kultury w Międzychodzie

15 czerwca 2009r. w Międzychodzkim Domu Kultury odbyła się niecodzienna uroczystość – V Gala Wręczenia Nagród „Twórca, Działacz i Mecenas Kultury”. 
Międzychodzkiej Gali od wielu lat towarzyszą silne emocje. I nic dziwnego. Tu zostają nagrodzeni ludzie, którzy od wielu lat pracują na rzecz rozwoju w naszym mieście kultury. Podczas Gali zaproszeni goście mogą zawsze wysłuchać niezwykłego koncertu w wykonaniu znanych polskich artystów.
Zgodnie z tradycją, coroczną uroczystość otworzył Sygnał Gali. 
Prowadziły ją  Panie Grażyna Marcinkowska i Agata Świderska. Po powitaniu i przedstawieniu gości wystąpiła Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz, która mówiła o roli kultury w życiu każdego człowieka, społeczeństwa i narodu. Szczególną uwagę zwróciła na działalność instytucji kulturalnych. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał, który podziękował organizatorom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. Marianna Batura, znana i ceniona międzychodzka poetka, odczytała wiersz napisany specjalnie na to wyjątkowe święto międzychodzkiej kultury. Goście mogli obejrzeć  prezentację medialną przedstawiającą działalność Sejmiku Kultury przygotowaną przez  Iwonę Firlej i Artura Szmidta. 
Grażyna Marcinkowska przypomniała laureatów nagrody „Twórca, Działacz i Mecenas Kultury” w latach 2005 – 2008. Następnie rozpoczęła się ceremonia  wręczenia listów gratulacyjnych i statuetek. Kandydatów do tej prestiżowej nagrody opiniowali i nominowali w dniu 3 czerwca 2009r. członkowie Sejmiku Kultury. Po prezentacji zasług i dokonań 8 kandydatur, w obecności 53 członków, w tajnym głosowaniu wybrano laureatów. 
Agata Świderska, członek Zarządu Sejmiku Kultury, odczytała decyzję Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2009r.  o wyróżnieniu poszczególnych osób statuetką lub listem gratulacyjnym.

Nagrody Burmistrza Międzychodu otrzymali:

 •  statuetkę w kategorii Twórca Kultury – Eugenia Mieczkowska,
 •  statuetkę w kategorii Działacz Kultury – Tadeusz Środecki.

Listy gratulacyjne Burmistrza Międzychodu dla wyróżniających się działaczy i twórców otrzymali:

 1. Dorota Mamet,
 2. Zespół Pieśni i Tańca „Dąbczaki”,
 3. Ryszard Danecki,
 4. Maria Stańczak,
 5. Rafał Marchewka.

Tytuł „Mecenasa Kultury” dla wyróżniającego się sponsora, list gratulacyjno - grawerowany otrzymał Zakład Utylizacji Odpadami ZUO Clean City

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Elżbiecie Ponińskiej Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”  przez Dyrektora Departamentu  Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jacka Bartkowiaka.

W imieniu nagrodzonych podziękował Tadeusz Środecki.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Grażyna Marcinkowska zaprosiła wszystkich wyróżnionych do wspólnego zdjęcia.
Czerwcowy wieczór umilił wszystkim „Anielski koncert na Harfie” w wykonaniu Anny Faber. Publiczność nagrodziła artystkę gromkimi brawami.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz, która złożyła gratulacje nagrodzonym. „Nagroda jest symbolicznym wyrazem wdzięczności i uznania dla tych, którzy spełniają szczególną rolę, wyznaczoną im talentem, pracowitością, działaniem dla ogółu” – powiedziała. Podziękowała również władzom samorządowym, a szczególnie Burmistrzowi Międzychodu Romanowi Musiałowi za opiekę i patronat nad działalnością Sejmiku Kultury. W serdecznych słowach podziękowania zwróciła się do wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości:  Państwu Janinie i Wacławowi Gurszom za wspieranie działań kulturalnych i wspaniały tort, Sławomirowi Troszczyńskiemu, który od dwóch lat gości członków Sejmiku Kultury w swym lokalu,  Bożenie Wesołowskiej za współfinansowanie zaproszeń na Galę.

Po części oficjalnej w Restauracji „Stara Rozlewnia” odbył się bankiet. Zebranych powitał Z-ca Burmistrza Krzysztof Michalski i Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz. Goście obejrzeli wystawę obrazów Beaty Spinelli. 
Gala Sejmiku Kultury to ważne wydarzenie w naszym mieście, przygotowane zawsze z wielką starannością. Dzięki organizatorom tej uroczystości zaproszeni goście mogli po raz kolejny przeżyć wielkie spotkanie z kulturą.

Renata Galas - Bakus

relacja zdjęciowa (M.Piosik i J. Cichosz)

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

b12

b13

 b14

b15

b16

b17

b18

b19

b20

b21

Ubiegłoroczna laureatka statuetki w dziedzinie Twórca Kultury Pani Marianna Batura specjalnie na jubileusz międzychodzkiej kultury napisała takie oto wiersze:

S E J M I K   K U L T U R Y

15 czerwca 2009 roku, nie jest tajemnicą
ta data – jest piątą rocznicą!
Powstania w Międzychodzie Sejmiku Kultury
aby uwiecznić i rozsławić miasta mury,
i tych co tworzą kulturę i doceniają
dla wzbogacenia, swój trud poświęcają!
Działalność nie podsumują dwa słowa
gdyż w Sejmiku, praca jest zbiorowa
pod okiem przewodniczącej Pani Cichosz Teresy,
która od początku zaufaniem się cieszy!
Zgodną współpracą Pani Grażyny Marcinkowskiej
Prezenterski, każdej Gali Międzychodzkiej!
Pani Doroty Gryszczyńskiej, Pani Doroty Mamet, Pani Świderskiej Agaty.
całoroczny program dokumentują daty –
kronika wydarzeń kultury i sportu grubieje
dla Potomnych, przetrwają dorobku dzieje.
Gala Sejmiku – to święto twórczości
w naszych progach witaliśmy zacnych gości:
Z Urzędu Marszałkowskiego Pana Japasa Szamańskiego
Pana Romana Musiała z żoną, Burmistrza naszego!
Wiceburmistrza Krzysztofa Michalskiego – który
na każdym kroku, wspiera Sejmik Kultury!
Wicestarostę – Jędrzeja Schuberta – zawsze obecnego
oraz czcigodnego Księdza Kanonika Macieja Przewoźnego.
Wielu przedstawicieli Rady Miejskiej Międzychodu
twórców, działaczy, nie jednego zawodu…
Chwila uroczystości wzniosła i doceniana
wręczane są statuetki, gratulacje, uznania.
Przy dźwiękach muzyki – do serca i ucha
każdy ze wzruszeniem i radością słucha.
Wśród twórców, kwitnie zapał i wena sprzyja
Niechaj Sejmik, kulturę krzewi i rozwija!
Niechaj Jego działalność wspierają Rodacy
100 lat! Tej pięknej, owocnej pracy!

21.05.2009r.                                        Marianna Batura 


 Międzychód i Sejmik Kultury

Powiat Międzychód – jak mało który,
Krainą stu jezior jest nazywany.
Rzeką Wartą – jak wstęgą opasany
I Kamionki, pięknym cudem natury!

Miasto Międzychód i Sejmik Kultury
Twórców dorobek chronią i wspierają.
Za działalność nagrody przyznają
I zdobią gałązką wawrzynu z góry.

W danym roku na uroczystej Gali
Przy wypełnionej po brzegi Sali
Burmistrz nominowanym wręcza

Statuetki, dyplomy, kwiatów naręcza.
Ogólna radość i muzyki brzmienie
Doniosłość kultury – nasze istnienie!

Marianna Batura 


 GALA 2008

Przyznano nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury 2008

W dniu 11 czerwca 2008r. na 34 spotkaniu Sejmiku Kultury, członkowie Sejmiku opiniowali i nominowali zgłoszone kandydatury do nagrody „Twórca, Działacz i Mecenas Kultury”. 
Po prezentacji zasług i dokonań, w obecności 47 członków, w tajnym głosowaniu dokonano wyboru laureatów.

Do głównej nagrody Burmistrza Międzychodu dla twórców i działaczy kultury zaproponowano:

 • Statuetkę w kategorii Twórca Kultury:  Mariannę Baturę.
 • Statuetkę w kategorii Działacz Kultury: Wioletę Skowrońską.
 • Statuetkę w kategorii Twórca i Działacz Kultury: Teresę Cichosz.  

Sejmik także wnioskował o przyznanie listów gratulacyjnych Burmistrza Międzychodu dla wyróżniających się działaczy i twórców:

1.     Izabeli Dziechciarz,
2.     Jerzego Gackowskiego,
3.     Ewy Łapaj-Matuszak,
4.     Hanny Nowaczyk,
5.     Stanisława Szukalskiego,
6.     Marka Szałka,
7.     Krystyny Talarek,
8.     Ewy Żuryło.

Dla wyróżniających się sponsorów Sejmik wnioskował o nadanie tytułu „Mecenasa Kultury”. Nominację otrzymała Fabryka Mebli Tapicerowanych „Christianapol”.

Statuetki Twórca Kultury, Działacz Kultury, Twórca i Działacz Kultury” oraz listy gratulacyjne  wręczone zostały  podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród Burmistrza Międzychodu w dziedzinach „Twórca, Działacz i Mecenas Kultury”, która odbyła się 23.06.2008r. o godz. 18.00 w Międzychodzkim Domu Kultury.

Przewodnicząca Sejmiku Kultury 
Teresa Cichosz 

z1

z2

z3

z4z5

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2