Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

16 mar 2023

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem oraz w związku z wydłużenia terminu składania wniosków do tego Programu, a także niewyczerpaniem limitu wniosków zgłoszonych w ramach gminnego etapu naboru, Gmina Międzychód ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie - do 23 marca 2023 r., do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Zachęcamy do udziału.

czytaj więcej Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

15 mar 2023


Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
• Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.
• Do e-US zostały też wprowadzone deklaracje złożone w formie papierowej.

Więcej informacji w pliku.
 

czytaj więcej Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Wyniki naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

13 mar 2023

W wyniku formalnej i merytorycznej oceny otrzymanych wniosków, zostało wytypowanych sześć zabytków, które Gmina Międzychód zgłosi do konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki naboru

czytaj więcej Wyniki naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Badanie budżetu czasu ludności (BCL) - Urząd Statystyczny w Poznaniu

09 mar 2023

Szanowni Państwo!

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. W naszej gminie, w marcu - Badanie budżetu czasu ludności (BCL). Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

 

czytaj więcej Badanie budżetu czasu ludności (BCL) - Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer