Spotkanie informacyjne w sprawie budowy instalacji termicznej obróbki RDF na terenie gminy Międzychód - 11 września

06 wrz 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym w sprawie budowy instalacji termicznej obróbki RDF na terenie gminy Międzychód. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2023 r. (poniedziałek), o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie (pl. Kościuszki 9).

czytaj więcej Spotkanie informacyjne w sprawie budowy instalacji termicznej obróbki RDF na terenie gminy Międzychód - 11 września

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko: referent ds. teleinformatycznych w Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie

05 wrz 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko: referent ds. teleinformatycznych w Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie

Referent ds. teleinformatycznych w Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie
(pełen etat, planowane zatrudnienie od 10 października 2023r.)

Więcej informacji na stronie:

https://bip.oswiata.miedzychod.pl/dokumenty/270

czytaj więcej OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko: referent ds. teleinformatycznych w Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie

PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

04 wrz 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

czytaj więcej PROGRAM „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

„TELEOPIEKA – BEZPIECZNY SENIOR” NA ROK 2023

04 wrz 2023

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

W wyniku złożonego przez Gminę Międzychód oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie wniosku o przystąpienie do rządowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, moduł II (teleopieka) na rok 2023, w lipcu 2023 roku uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 39 757,44 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ:49 696,80 zł

czytaj więcej „TELEOPIEKA – BEZPIECZNY SENIOR” NA ROK 2023

Ostatnie wolne miejsce do programu „OPIEKAW YTCHNIENIOWA”– EDYCJA 2023 MODUŁ I – OPIEKA CAŁODOBOWA

04 wrz 2023

CEL PROGRAMU: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

czytaj więcej Ostatnie wolne miejsce do programu „OPIEKAW YTCHNIENIOWA”– EDYCJA 2023 MODUŁ I – OPIEKA CAŁODOBOWA
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer