Komunikat od PGNiG dot. prac na odwiercie

22 sty 2024

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Lubiatów” informuję, że w dniach 22-29.01.2024 r. na odwiercie Lubiatów-4 (52.674568, 15.840952) prowadzone będą prace związane z przywróceniem zdolności wydobywczych odwiertu przy pomocy urządzenia Coiled Tubing. Zachodzi możliwość wystąpienia zagrożenia toksycznego (siarkowodorowego) i wybuchowego. Prace będą wykonywane przez pracowników firmy Exalo  Drilling S.A. Grupa Orlen przy udziale ratowników ZSRG Oren S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

 

 

czytaj więcej Komunikat od PGNiG dot. prac na odwiercie

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „TELEOPIEKA – BEZPIECZNY SENIOR” NA ROK 2024

19 sty 2024

Zadanie realizowane w oparciu o PROGRAM RZĄDOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2024
Seniorze!
CZY JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ STAN ZDROWIA WPŁYWA NIEKORZYSTNIE NA SAMODZIELNE FUNKCJONOWANIE?

 • Chorujesz, musisz przyjmować leki ważne dla Twojego zdrowia ?
 • Wymagasz opieki specjalistycznej lub kontroli lekarskich ?
 • Jesteś osobą po przebytych zabiegach medycznych, mających wpływ na Twoje funkcjonowanie lub też posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności ?
 • A może masz trudności z poruszaniem się, nie wychodzisz z domu lub zdarza się to niezbyt często lub przeciwnie - pomimo wielu trudności zdrowotnych starasz się być aktywny ?
 • Czy Twój stan zdrowia jest nieprzewidywalny, wymaga stałego monitorowania lub wsparcia innych osób ?

CZY JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY MIĘDZYCHÓD? CZY UKOŃCZYŁEŚ 60 LAT? MIESZKASZ SAM LUB Z INNĄ OSOBĄ, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ TOBIE WYSTARCZAJĄCEJ POMOCY?

czytaj więcej GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „TELEOPIEKA – BEZPIECZNY SENIOR” NA ROK 2024

Informacja dotyczące przedłużania ważności orzeczeń

16 sty 2024

Dnia 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności staną się ostateczne.

czytaj więcej Informacja dotyczące przedłużania ważności orzeczeń

Dodatek gazowy – wydłużony okres refundacji podatku VAT

16 sty 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepła oraz niektórych innych ustaw, rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny tego paliwa dostarczonego również w pierwszym półroczu 2024 r.

czytaj więcej Dodatek gazowy – wydłużony okres refundacji podatku VAT

Dodatek osłonowy wraca od 2024 roku - informacje

16 sty 2024

Ważny komunikat!

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie nie ma możliwości przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy na rok 2024.

 

czytaj więcej Dodatek osłonowy wraca od 2024 roku - informacje
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer