youtube
instagram

Актуальна інформація про допомогу громадянам України - натисніть тут

Aktualne informacje dotyczące POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY - kliknij tutaj

grafika pokazująca dłoń z dwoma palcami skierowanymi ku górze w barwach Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA: ruszyły zapisy na LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO dla Obywateli Ukrainy

Grupa I: 9.00 - 11.00
Grupa II: 17.00 - 19.00
 
Rekrutacja:
tel.: 95 748 2602 lub osobiście
e-mail: sekretariat@bpicakmiedzychod.pl
informacja po ukraińsku o zapisach na kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy na plakacie w barwach flagi ukraińskiej
informacja o zapisach na kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy na plakacie w barwach flagi ukraińskiej

Ulotka w języku ukraińskim pokazująca jak prawidłowo segregować śmieci


W sobotę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzychodzie odbyło się spotkanie Burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego z obywatelami Ukrainy oraz mieszkańcami naszej gminy, którzy otworzyli przed nimi swoje domy.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Międzychodzie, Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie.

W jego trakcie zostały udzielone szczegółowe informacje o dostępnych możliwościach i zasadach uzyskiwania pomocy. Pod spodem ich lista.

Numer PESEL

 • Jest nadawany podczas rejestracji pobytu w Urzędzie (ul. Marszałka Piłsudskiego 2 w Międzychodzie).
 • Na zgłoszenie pobytu i otrzymanie numeru jest 60 dni licząc od dnia przybycia do Polski.
 • Jest potrzebny do korzystania z pomocy jakiej Polska udziela obywatelom Ukrainy.
 • Numer ten jest nadawany raz i jest stały (nie zmienia się).
 • Podczas rejestracji w Urzędzie wykonywane jest bezpłatnie zdjęcie, które jest niezbędne do wniosku.
 • W Urzędzie jest też dostępny tłumacz języka ukraińskiego, który pomaga wypełnić wniosek.
 • W ciągu jednego dnia jesteśmy wstanie obsłużyć do 40 osób (wliczając dzieci).
 • Punkt rejestracji jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.
 • Prosimy, aby w pierwszej kolejności przychodziły osoby, które przybyły najwcześniej do Polski, czyli od 24 lutego 2022 r.

Jednorazowa pomoc finansowa (OPS)

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę.
 • Pomoc ta jest na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Wniosek można składać podczas wizyty w Urzędzie związanej z rejestracją pobytu.

Pomoc żywnościowa (OPS)

 • Konieczna jest wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Juliusza Słowackiego 11 w Międzychodzie
 • Pomoc ta pełni rolę uzupełniającą przy innych formach wsparcia
 • Paczka żywnościowa wydawana jest raz w miesiącu na każdą osobę, której zostanie ona przyznana.

Bezpłatna pomoc psychologiczna (OPS)

 • Udzielana jest w każdą środę przez psychologa.

Świadczenia Rodzinne (OPS)

 • Można się o nie ubiegać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Juliusza Słowackiego 11 w Międzychodzie.
 • O przyznaniu tej pomocy decyduje dochód, jaki się ma/posiada.

Możliwość podejmowania pracy (PUP)

 • Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (siedziba znajduje się w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143) osobiście lub za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl -wymagane dokumenty: nadany numer PESEL, dokument tożsamości, wypełniony wniosek.
 • Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy: pośrednictwo pracy (Centralna Baza Ofert Pracy, aplikacja mobilna ePraca), formy wsparcia dostępne w urzędzie (staże, prace interwencyjne, szkolenia itp.)
 • Usługi poradnictwa zawodowego, czyli pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych: wybór odpowiedniego zawodu, zmiana kwalifikacji; zbadanie swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych; zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej.

Świadczenia pieniężne na dzieci (ZUS)

 • Uchodźcy z Ukrainy mają także dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczeń 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Mogą składać wnioski po uzyskaniu numeru PESEL, założeniu konta w banku oraz zarejestrowaniu polskiego numeru telefonu.

Zajęcia w świetlicy (ZOEiAO)

 • Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.30 i w piątek od godz. 8.00 do 14.30.
 • Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy dzieci młodszych i starszych.
 • Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
 • Starsze dzieci wraz z rodzicami muszą zgłosić się do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
  w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143.
 • Organizujemy dowozy dla dzieci, które są na terenie gminy, ale mieszkają poza miastem Międzychód. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na ulotkach i stronie internetowej gminy.
 • Prosimy – o ile jest to możliwe – aby dzieci były po śniadaniu i zabierały ze sobą drugie śniadanie; zapewniamy na miejscu ciepły posiłek.
 • Każdy z rodziców musi wypełnić i podpisać stosowne dokumenty dostępne w miejscu prowadzenia zajęć.

Świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem

 • Każdy kto gości u siebie obywateli Ukrainy może skorzystać z takiej pomocy – złożyć wniosek.
 • Pomoc jest udzielana na 60 dni.
 • Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie.
 • Obowiązuje urzędowy wzór wniosku wraz z kartą osoby przyjętej.
 • W karcie osoby przyjętej wskazuje się (odrębnie dla każdej osoby) dane jakie są wymagane do wyliczenia wysokości świadczenia.
 • Świadczenie jest wypłacane po sprawdzeniu prawdziwości informacji wpisanych we wniosku.
 • Świadczenie jest wypłacane z dołu i nie może być wypłacone na przyszłość (do przodu).
 • Osoby, które przyjęły do siebie osoby przybywające z Ukrainy nie mogą od nich żądać żadnych opłat za mieszkanie, czy wyżywienia. Jeśli tak jest, to wówczas nie można ubiegać się o to świadczenie.
 • Składanie wniosków ruszyło w poniedziałek, tj. 21 marca 2022 r. – Biuro Obsługi Interesanta.

 

Jesteśmy także w trakcie organizowania zajęć nauki języka polskiego dla osób dorosłych. Planujemy uruchomić te zajęcia od 28 marca. Będziemy informować o tym, jak tylko opracujemy szczegóły. Będą zapisy.


Номер Pesel

• Видається  під час реєстрації перебування в Мерії Міста (ul. Marszałka Piłsudskiego 2 в Мєдзихуді).

• Є 60 днів з дати прибуття до Польщі, щоб повідомити про своє перебування та отримати номер PESEL.

• Це необхідно, щоб скористатися допомогою, яку Польща надає українським громадянам.

• Цей номер присвоюється один раз і є постійним (не змінюється).

• Під час реєстрації в  Мерії Міста безкоштовно робиться фото, яке необхідно для заявки.

• Також в офісі є перекладач з української мови, який допоможе вам заповнити заявку.

• За один день ми можемо обслуговувати до 40 осіб (включаючи дітей).

• Пункт реєстрації працює з понеділка по п’ятницю з 8-14.

• Ми просимо, щоб першими були люди, які прибули до Польщі, тобто з 24 лютого 2022 року.

Одноразова фінансова допомога (OPS)

Одноразова грошова допомога виплачується в розмірі 300 злотих на особу.

Ця допомога покриває витрати на харчування, одяг, взуття, засоби особистої  гігієни  та витрати на житло.

Заява може бути подана під час відвідування Мерії Міста  пов’язаного з реєстрацією перебування.

                                                                             

Продовольча допомога (OPS)

Необхідно відвідати Центр соціальної допомоги за адресою вул. Juliusza Słowackiego 11 у Мєдзихуді.

Ця допомога доповнює інші форми підтримки.

Харчовий пакет видається один раз на місяць кожній особі.

 

 

Безкоштовна психологічна допомога (OPS)
• Психологічну допомогунадає психолог щосереди

 

Сімейні пільги (OPS)
• Подати заявку на них можна в Центрі соціальної допомоги за адресою вул. Juliusza Słowackiego 11 у Мєдзихуді.
• Про надання цієї допомоги визначає  розмір доходу, який ви маєте.

 

Можливість роботи (PUP)
    • Реєстрація в повітовому бюро праці (місце м. Мєдзиход, 17 Stycznia 143) особисто або через портал www.praca.gov.pl - необхідні документи: номер PESEL, документ, що посвідчує особу, заповнена заява.
     • Отримання допомоги у пошуку роботи: працевлаштування (Центральна база даних пропозицій, мобільний додаток ePraca), форми підтримки, доступні в офісі (стажування, інтервенційна робота, навчання тощо)
     • Послуги з професійної консультації, тобто допомога у вирішенні професійних проблем: правильного вибору професії, зміни кваліфікації; перевірка ваших компетенцій, інтересів та професійних талантів; планування розвитку кар'єри.

 

Грошові виплати на дітей (ZUS)
   •  Біженці з України також мають доступ до підтримки від ZUS, включаючи 500 плюс пільги та Family Care Capital. Вони можуть подавати заявки після отримання номера PESEL, відкриття банківського рахунку та реєстрації польського номера телефону.

 

Інтеграційно освітні заходи  (ZOEiAO)
    • Заняття проводяться з понеділка по четвер з 8.00 до 15.30 та в п'ятницю  з 8.00 до 14.30
    • Класи поділяються на групи дітей молодшого та старшого віку.
    • Заняття розраховані на дітей віком від 7 до 15 років.
    • Діти старшого віку та їхні батьки повинні звернутись до Повітового центру спільного обслуговування
у повітовому старості в Мєдзихуді за адресою вул. 17 січня 143.
    • Ми організовуємо транспорт для дітей, які перебувають у гміні, але проживають за межами міста Мєдзиход. Розклад руху автобусів доступний на листівках та на сайті ґміни.
    • Просимо - якщо можливо -  щоби діти бути після сніданку та взяти з собою другий сніданок, ми забезпечимо гарячий обід на місці.
    • Кожен з батьків повинен заповнити та підписати відповідні документи, наявні на місці навчання.

 

Послуги з розміщення та харчування
    • Скористатися такою допомогою може кожен, хто приймає громадян України – подайте заявку.
    • Допомога надається на 60 днів.
    • Ви повинні подати заяву в Мерії Міста
    • Є офіційна форма заяви з даними  прийнятої  особи.
    • У заяві прийнятої особи вказуються (окремо для кожної особи) дані, необхідні для розрахунку розміру допомоги.
    • Допомога виплачується після перевірки достовірності інформації, внесеної в заяву.
    • Допомога виплачуєтьсяпісля проживання людей і не може бути виплачена наперед(форвард).
    • Люди, яких прийняли люди з України, не можуть вимагати від них жодної плати за проживання чи харчування. Якщо це так, ви не можете подати заявку на цю пільгу.
    • Подача заявок розпочалася з понеділка, 21 березня 2022 р. - Офіс обслуговування клієнтів.


Також організовуємо заняття польської мови для дорослих. Плануємо розпочати ці заняття з 28 березня. Ми повідомимо вас, як тільки розробимо деталі. Будуть записи.

Plakat pomoc dla Ukrainy - zdjęcie przedstawia komunikaty

Od wtorku 15 marca uruchamiamy Zajęcia Integracyjno-Edukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, które przybyły na teren gminy Międzychód z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku.

Plakat w kolorze flagi ukraińskiej z grafiką dzieci i informacjami o zajęciach integracyjno-edukacyjnych dla ukraińskich dzieci

Zajęcia będą odbywać się w "Harcówce" w Ogródku Jordanowskim w Międzychodzie w godzinach od 8:00 do 15:30.

Organizujemy też dowozy dzieci spoza Międzychodu wg rozkładu jazdy autobusów na plakacie - informacja pod numerem: 95 748 25 25.

Informujemy ponadto, że będziemy kontaktować się z osobami, które już zgłosiły nam swój pobyt w gminie Międzychód.

Dołączamy również mapkę z ważnymi miejscami z punktu widzenia niesienia pomocy Uchodźcom z Ukrainy.

Plakat w kolorze flagi ukraińskiej z grafiką dzieci i informacjami o zajęciach integracyjno-edukacyjnych dla ukraińskich dzieci

Plakat w kolorze flagi ukraińskiej z grafiką dzieci i informacjami o dowozach na zajęcia integracyjno-edukacyjne dla ukraińskich dzieci

Mapa Międzychodu z zaznaczonymi punktami

WAŻNA informacja dla uchodźców z Ukrainy oraz osób u których zamieszkują

Informujemy, że nadal można zgłaszać swoje potrzeby z uwagi na przybycie z terenu Ukrainy.

Będziemy dostępni:

Poniedziałek (8:00-17:00)
Wtorek (7:30-15:30)
Środa (7:30 – 15:30
Czwartek (7:30 – 15:30)
Piątek (7:00 – 14:00)

Pod numerami telefonów: (+48) 733 892 500 i (+48) 733 892 522.

KOMUNIKAT

POMOC DLA UKRAINY - ZBIÓRKA!

GDZIE?

 • Cak Międzychód /ArtCafe/ - Międzychód Pl. Kościuszki 9

tel. 95 748 2602 - od dziś do odwołania w godz: 8:00 - 20:00

 • Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach - Mniszki, tel. 95 222 2371

od dziś do odwołania w godz: 10:00 - 16:00

📍 CO ZBIERAMY?

🔵 Koce zwykłe i termiczne

🔵 Śpiwory

🔵 Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

🔵 Materace

🔵 Płaszcze przeciwdeszczowe

🟡 Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło

🟡 Dezodoranty

🟡 Pasta do zębów

🟡 Szczoteczki do zębów

🟡 Grzebienie

🟡 Podpaski

🟡 Pampersy

🟡 Pieluchy dla dorosłych

🟡 Papier toaletowy i ręczniki papierowe

🟡 Ręczniki (w tym z mikrofibry)

🟡 Worki na śmieci

🟡 Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji

🟡 Maski filtrujące lub jednorazowe

🔵Woda

🔵 Żywność do szybkiego przygotowania (instant)

🔵 Batony (w tym energetyczne)

🔵 Bakalie, orzechy

🔵 Konserwy

🔵 Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

🔵 Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

🟡 Zapałki

🟡 Baterie, powerbanki

🟡 Oświetlenie, w tym latarki

🟡 Świece

🟡 Zestawy pierwszej pomocy

🟡 Apteczki

🟡 Kubki termiczne

🟡 Termosy

‼ Więcej informacji dot. pomocy Ukrainie znajdziecie na ➡️ https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

Ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy oraz osób u których zamieszkują

W piątek (4 marca 2022 r.) od godz. 15.00 do godz. 20.00 oraz w sobotę (5 marca 2022 r.) od godz. 10.00 do godz. 15.00. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie będzie zbierać informacje o uchodźcach w celu udzielenia im niezbędnej pomocy.

Będziemy dostępni pod numerami telefonów: (+48) 733 892 500 i (+48) 733 892 522.

Nie ma potrzeby do nas przychodzić, czy przyjeżdżać.

Jednak, jeśli ktoś woli kontakt osobisty zapraszamy w tych dniach i godzinach do wizyty w Urzędzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2 (wejście od strony ul. Strzeleckiej, od strony Ogródka Jordanowskiego).

Apelujemy! Skorzystajcie z tej możliwości i poinformujcie nas o swoim pobycie na terenie gminy Międzychód.

Ułatwi to znacznie udzielanie Wam wszelkiej niezbędnej pomocy, jakiej będziecie potrzebować.

Lokalny Bank Dobrych Serc

Z inicjatywy Cak Międzychód powstaje Lokalny Bank Dobrych Serc❗💙💛

Jest to baza, która w przyszłości pomoże koordynować zadania i wspólnie działać dla naszych przyjaciół z Ukrainy 🇺🇦🙏💪

Masz ochotę pomóc? Zgłoś się już dziś! 🥰

Dodatkowo osoby, które chcą zaoferować 🏘 nocleg uchodźcom, mogą ten fakt zgłosić na specjalnie stworzonej do tego stronie ➡ https://polacydlaukrainy.pl/

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POMOC DLA UKRAINY LOKALNY BANK DOBRYCH SERC Bądź Pomocą dla innych! TWORZYMY MIĘDZYCHODZKĄ BAZĘ LOKALNYCH ZASOBOW! Chcesz działać jako wolontariusz? Potrafisz rozmawiać w języku ukraińskim? Dysponujesz lokalem? Oferujesz transport? Jesteś psychologiem, psychoterapeutą? Jesteś pedagogiem? Oferujesz pracę? Oferujesz usługi prawne, medyczne? Jesteś animatorem czasu wolnego? Masz inny pomysł, możliwości umiejętności? Zostaw nam swój kontakt! 02, kom. 604 592 503, mail: sekretariat@bpicakmiedzychod.pl tel. POMOC DLA UKRAINY BPiCAK erp”

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „Chcesz zaoferować nocleg Uchodźcom z Ukrainy? Zgłoś zakwaterowanie przez portal pomocowy www.PolacyDlaUkrainy.pl #SolidarniZUkrainą”

STOWARZYSZENIE AKTYWNY MIĘDZYCHÓD URUCHAMIA ZBIÓRKĘ 

Stowarzyszenie Aktywny Międzychód uruchamia konto na które można wpłacać środki które zostaną przeznaczone na sprowadzenie rodzin z Ukrainy czy na bezpośrednią pomoc przybyłym już Rodzinom do naszego Powiatu. Przy wpłatach na konto proszę o dopisanie "Na pomoc Ukrainie". To ważne aby można było w całości rozliczyć wszystkie środki przekazane na Pomoc.

Numer konta: 41 1090 1388 0000 0001 3582 3246.

Można również kontaktować się pod numerem telefonu: 667 434 310.

 

Komunikat - punkt recepcyjny w Poznaniu

KOMUNIKAT dla wszystkich przybywający do Polski z ukraińskiej granicy!

W celu uzyskania STATUSU UCHODŹCY  i umożliwienia koordynacji pomocy WSKAZANY jest kontakt z punktem INFORMACYJNYM  znajdującym się

 • na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu:

(poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), ul. Dworcowa 2 ‼

lub bezpośrednio z PUNKTEM RECEPCYJNYM znajdującym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 14 Poznań)

_________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ всім, хто прибуває польською мовою з українського кордону!

Для того, щоб отримати статус біженця та забезпечити координацію допомоги, доцільно звернутися до інформаційного пункту, розташованого

На головному залізничному вокзалі Познані:
(рівень 1, перед квитками PKP), 2 Dworcowa вулиці!

Гаряча лінія: +48 61 850 87 77 (8:00-20:00)
більше інформації
або безпосередньо з пунктом прийому, розташованим на Міжнародній виставці в Познані (Ґлогавська, 14 Познань)

KOMUNIKAT!

Spotkanie w celu koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy

28.02.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Rafała Ciszewicza odbyło się spotkanie w celu koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy.

---

Центр соціального захисту у Мєдзихуді надає телефонну послугу, за якою громадянам України буде надана підтримка соціальними  працівниками з понеділка по неділю з 7:00 до 20:00 за номером 722 025 773.

Контактний телефон також використовується для реєстрації з метою надання психологічної підтримки.

Zdjęcie przedstawia osoby siedzące w biurze przy dużym stole

Ustalone zostały, m.in. szczegóły odnośnie zbiórki produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie oraz pomocy socjalnej i psychologicznej dla Ukraińców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie uruchamia telefoniczny dyżur pod którym udzielane będzie wsparcie pracownika socjalnego obywatelom Ukrainy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 20:00 pod numerem 722 025 773.
Telefon kontaktowy służy również do rejestracji, celem udzielenia wsparcia psychologicznego.

Stanowisko Rady Miejskiej Międzychodu i Burmistrza Międzychodu w sprawie napaści na Ukrainę 

Dzisiaj na nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej Międzychodu, radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Burmistrza Krzysztofa Wolnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Nowaka dokument dotyczący aktualnej tragicznej sytuacji na Ukrainie.

grafika pokazująca dłoń z dwoma palcami skierowanymi ku górze w barwach Ukrainy

Stanowisko

Rady Miejskiej Międzychodu i Burmistrza Międzychodu
z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie napaści na Ukrainę

         W imieniu mieszkańców Gminy Międzychód wyrażamy głębokie zaniepokojenie działaniami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej na terytorium Niepodległej, Niezależnej
i Wolnej Ukrainy, które to działania ponownie naruszają integralność terytorialną Ukrainy.

         Działania Rosji naruszają wprost prawo międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych, są bezprecedensowe w erze nowoczesnej Europy, a kolejne decyzje strony rosyjskiej wywołują obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców całej Ukrainy.

         Nie możemy być w tej sytuacji obojętni. Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie Narodu Ukraińskiego.

         Obywatele Ukrainy mają pełne prawo do Wolności, Suwerenności
i Niepodległości.

Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny 

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu Dariusz Nowak

Stanowisko Rady Miejskiej Międzychodu i Burmistrza Międzychodu w sprawie napaści na Ukrainę

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2