Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Międzychód

03 sty 2023

Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny serdecznie zaprasza 17 stycznia 2023 r.  
na obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Międzychód.

W programie:

 • godz. 16:00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie na Lipowcu,
 • po mszy ok. godz. 16:45 – przejazd autokarem do Pomnika Powstańców Wielkopolskich na ul. Dworcowej.
 • godz. 17:00 – złożenie kwiatów przez delegacje oraz pokłon sztandarów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na ul. Dworcowej.

czytaj więcej Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Międzychód

LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 4 stycznia 2023 r.

02 sty 2023

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U
Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 4 stycznia 2023 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się nadzwyczajna LXIV SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK  OBRAD:                           

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu
  z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w Międzychodzie".
 3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

 https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

czytaj więcej LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 4 stycznia 2023 r.

Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

02 sty 2023

Burmistrz Międzychodu przypomina:
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przez "wartość sprzedaży" należy rozumieć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Oświadczenie proszę złożyć do 15 stycznia 2023 r. 

https://eboi.miedzychod.pl/pliki/miedzychod/pliki/karty%20us%C5%82ug/2021/2022/26(1)RSO%20Oswiadczenie_roczne_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_2022.pdf

czytaj więcej Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

28 gru 2022

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

czytaj więcej Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Obchody 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia

22 gru 2022

Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny serdecznie zaprasza 27 grudnia 2022 r. na obchody 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
W programie:
• godz. 16:00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie.
• po mszy ok. godz. 16:45 – przejazd autokarem do Pomnika Powstańców Wielkopolskich na ul. Dworcowej.
• godz. 17:00 – złożenie kwiatów przez delegacje oraz pokłon sztandarów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na ul. Dworcowej.
Na zakończenie uroczystości salwa honorowa oddana przez 38 Drużynę im. Powstańców Wielkopolskich w Międzychodzie.
czytaj więcej Obchody 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
facebook
youtube
instagram
Wirtualny spacer