youtube
instagram
logo mMieszkaniec
Nowość w #gminamiędzychód!
 
Pobierając aplikację mobilną mMieszkaniec skorzystasz z możliwości zgłaszania usterek i awarii oraz sprawdzisz harmonogram dotyczący wywozu odpadów.
Aplikacja niedługo rozszerzy swoją działalność także o możliwość udziału w konsultacjach społecznych oraz płatności za zobowiązania, a także uzyskasz dostęp do informacji miejskich.
 

 

 

 

Pobierając aplikację mobilną mMieszkaniec skorzystasz z możliwości zgłaszania usterek i awarii, udziału w konsultacjach społecznych oraz płatności za zobowiązania. Dzięki aplikacji sprawdzisz również harmonogram dotyczący wywozu odpadów oraz uzyskasz dostęp do informacji miejskich.Gmina Miedzychód realizuje projekt donansowany z Funduszy Europejskich Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Miedzychód. Cel projektu: Zwiekszenie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci TIK stosowanych w Gminie Miedzychód, w tym dostarczenie rozwiazan systemowych ułatwiajacych zainteresowanym korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Zródło donansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 2: Społeczenstwo informacyjne, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój elektronicznych usług publicznych.Całkowita wartosc projektu: 1.586.794,71 PLN Kwota donansowania: 1.329.262,29 PLN

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2