youtube
instagram

Atrakcje turystyczne:

Pieszo po mieście "Jak turystę oprowadzić po mieście (Plik do pobrania)

 

W niedalekiej okolicy:


ZABYTKI POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

BIAŁOKOSZ
W parku krajobrazowym wznosi się DWÓR zbudowany w latach 1804-1805, murowany, otynkowany.

CHALIN
Wzniesiony około połowy XIX w. parterowy DWÓR jest murowany i otynkowany.

CHRZYPSKO WIELKIE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Wojciecha wzniesiono w latach 1600-1609 wielokrotnie restaurowano: 1725 r., 1785 r., 1949 r. Jest to budowla późnogotycka, murowana z cegły w układzie polskim. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVII i XVIII w.

CHUDOPCZYCE
Figura przydrożna - ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

DORMOWO
W murowanej, przydrożnej KAPLICZCE znajduje się kamienna rzeźba z przedstawieniem Piety z pierwszej połowy XIX w.

GORZYŃ
Czworaki dworskie z początku XIX w. są zespołem pięciu budowli o konstrukcji szkieletowej, otynkowanych.

KAMIONNA
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii wzniesiono w 1499 r., a jego odnowa miała miejsce w 1934 r. Jest to kościół murowany z cegły w układzie polskim. Od południa do korpusu przylega WIEŻA-DZWONNICA, dostępna z kościoła i nakryta ostrosłupowym, ceglanym hełmem. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie z XVII i XVIII w. W kościele znajdują się również późnogotyckie stalle i późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. oraz XVI-wieczny dzwon. Późnogotycki, ceglany MUR otacza od zachodu przykościelny cmentarz. 
- MŁYN z 1. połowy XIX w. jest budowlą murowaną, otynkowaną.

KWILCZ
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Michała Archanioła został wzniesiony w latach 1766-81 staraniem braci Kwileckich. Wieżę dobudowano w 1793 r. Jest to późnobarokowy kościół z wczesnoklasycystyczną wieżą, murowany i otynkowany. Dekoracja wnętrza o motywach rokokowych i w stylu Ludwika XVI pochodzi z 1784r. Wyposażenie wnętrza głównie XVII i XVIII-wieczne. W kościele znajdują się cztery nagrobki stiukowe rodziny Kwileckich z lat 1781-90. Do wyposażenia kościoła należy między innymi późnogotycka monstrancja wieżyczkowa z drugiej połowy XV w. oraz wczesnobarokowy kielich z lat 1625-30. Do barokowo-klasycystycznego otoczenia kościoła z 1780 r. należą dwie późnobarokowe kaplice oraz mur wokół kościoła z płytami nagrobnymi i epitafiami.
- Położony w obszernym parku PAŁAC zbudowano w 1828 r. według projektu architekta Karola Fryderyka Schinkla. Pałac poprzedzony jest dziedzińcem, przy którym stoją dwie oficyny i zabudowania gospodarcze. Jest to budowla późnoklasycystyczna, murowana, otynkowana.
- Położona na północ od pałacu OFICYNA z drugiej połowy XVIII w. jest późnobarokowa, murowana i otynkowana.
- Zabudowania gospodarcze, na które składają się stajnia, dawna wozownia i spichlerz są późnoklasycystyczne i pochodzą z drugiej ćwierci XIX w.
- PARK KRAJOBRAZOWY, z pierwszej połowy XIX w. opada do jeziora Kwileckiego.
- Na placu we wsi znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX w.

LEWICE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Mikołaja wzniesiono około 1780 r. i gruntownie przebudowano w latach 1842-49. Jest to kościół o cechach neogotyckich, murowany z cegły, z okładziną z kamienia polnego. We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze z elementami XVII i XVIII-wiecznymi, ambona w stylu empirowym z 1855 r. Kielich z ornamentem późnorenesansowym i cechą imienną WW pochodzi z 1655r.

LUBOSZ
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii został wzniesiony w 1818 r. Budowla posiada skromne cechy późnoklasycystyczne; jest murowana i otynkowana. W ołtarzu głównym z trzeciej ćwierci XVII w. znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience srebrnej z pierwszej połowy XVIII w. Do wyposażenia należy również XVIII w. ambona, drewniana chrzcielnica z pierwszej połowy XVII w., a także portrety trumienne z XVII i XVIII w.

LUTOM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Andrzeja i Najświętszej Panny Marii Wspomożycielki Wiernych został zbudowany w latach 1753-62 i odrestaurowany po pożarze w 1862 r. Jest to budowla późnobarokowa, murowana i otynkowana. Nad nowszą, wolnostojącą mensą ołtarza głównego wznosi się baldachim z czterema kręconymi kolumnami wzorowany na barokowym baldachimie katedry gnieźnieńskiej (według rzymskiej konfesji Berniniego). W kościele znajduje się między innymi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. w sukience srebrnej oraz obraz św. Rocha malarstwa J. Kopczyńskiego z około 1860r.

ŁAWICA
Zbudowany około połowy XIX w. DWÓR odnawiano w 1964 r. i w 1966. Jest to budowla parterowa, murowana i otynkowana. Leżący wokół dworu PARK schodzi tarasami do jeziora Ławickiego.

MIĘDZYCHÓD
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony w latach 1560-89. Restaurowany w 1750 r., 1869 r. W 1907 r. i 1937 r. rozbudowano od wschodu i ujednolicono. Późnogotycka pierwotnie budowla, na skutek rozbudowy zatraciła cechy stylowe. Jest to kościół z cegły, otynkowany, z trójkondygnacjową WIEŻĄ, w zrębie późnogotycką, z zewnątrz o cechach późnoklasycystycznych. W północną ścianę wieży wmurowano cegły w kształcie masek ludzkich. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII w.
- KOŚCIÓŁ FILIALNY p. w. Matki Boskiej został wzniesiony w 1838 r.; restaurowany w 1915 r. Jest to budowla późnoklasycystyczna, murowana z cegły, otynkowana. We wnętrzu znajduje się późnoklasycystyczna ambona i prospekt organowy z około połowy XIX w. 
- Ustawione szczytowo DOMY z przełomu XVIII i XIX w. lub pierwszej połowy XIX w. są murowane lub o konstrukcji szkieletowej.

MNISZKI
Murowany, otynkowany, parterowy DWÓR pochodzi z pierwszej połowy XIX w.

ORZESZKOWO
- Późnobarokowa PASTORÓWKA zbudowana około 1788 r. jest budowlą piętrową, murowaną, otynkowaną, z jednookiennym ryzalitem w fasadzie południowej i mansardowym dachem.
- DWÓR z pierwszej połowy XIX w. posiada skromne cechy późnoklasycystyczne. Jest to budowla parterowa, murowana i otynkowana.
- Na zachodnim krańcu wsi znajduje się CMENTARZ ewangelicki z nagrobkami żeliwnymi w kształcie obelisków z XIX w.

ROZBITEK
Neogotycki DWÓR powstał w latach 1856-58. Dawna kuchnia dworska, murowana i otynkowana pochodzi z końca XVIII w.

SIERAKÓW
KOŚCIÓŁ i KLASZTOR pobernardyński powstał w latach 1624-39 według projektu Krzysztofa Bonadury Starszego. Kościół i klasztor odbudowano po pożarze w 1865 r. według projektu Fryderyka Augusta Stülera. 
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii, należący do zespołu pobernardyńskiego jest budowlą manierystyczną z późnobarokową fasadą wieżową.. Wyposażenie wnętrza jest przeważnie późnorenesansowe i wczesnobarokowe z lat 1629-42. W kościele znajduje się obraz z przedstawieniem "Zdjęcia z Krzyża" z warsztatu P.P. Rubensa sprzed połowy XVII w. oraz obrazy malarstwa Krzysztofa Boguszewskiego w jednym z ołtarz bocznych i nagrobek Piotra Opalińskiego wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza Sebastiana Salę. Jest to wczesnobarokowy nagrobek z czarnego marmuru dębickiego. Barokowy nagrobek rodziców królowej Katarzyny Leszczyńskiej: Jana Karola Opalińskiego i Zofii z Czarnkowskich został wystawiony w 1748r.
- Rokokowa figura przed kościołem z przedstawieniem Matki Boskiej Niepokalanej pochodzi z fundacji Adama Kwileckiego z 1799r.
- PLEBANIĘ kościoła odbudowano po 1817 r. z wykorzystaniem południowo-zachodniego skrzydła klasztoru bernardynów.
- Ceglane i nie tynkowane mur i brama otaczające kościół pochodzą z drugiej połowy XVIII w.
- KOŚCIÓŁ poewangelicki został wzniesiony w latach 1782-85. Jest to budowla o konstrukcji szkieletowej, na podmurowaniu kamiennym, otynkowana.
- Obszerne, murowane piwnice są zapewne pozostałością PAŁACU wzniesionego przed 1641r. dla wojewody Krzysztofa Opalińskiego według projektu Krzysztofa Bonadury Starszego.
- Na miejscu dawnego folwarku wznosi się późnoklasycystyczny zespół budynków mieszkalnych i stajni, założony w podkowę wokół dziedzińca, zamknięty od północy nowszym pałacem z około 1890r.

ŚRÓDKA
Murowany i otynkowany DWÓR wzniesiono w latach 1858-61 w stylu gotyku romantycznego.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2