youtube
instagram

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie informuje, iż wykłada do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód”. Z niniejszym opracowaniem można zapoznać się w siedzibie UMiG, pok. nr 206, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejszą informację umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.miedzychod.pl/dokumenty/menu/11

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód

Załączniki:

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2