youtube
instagram

50 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych gminy wzięło udział w szkoleniu „Nauka programowania w przedszkolach i klasach pierwszych szkół podstawowych”. Miło nam poinformować, iż wszystkie przedszkola i klasy I szkół podstawowych Gminy Międzychód zostały wyposażone przez Burmistrza Międzychodu w specjalnego programowalnego robota-pszczółkę, który zdobył wiele nagród europejskich przyznawanych innowacyjnym produktom edukacyjnym.

 

Nauczanie  programowania to zupełnie nowy obszar i choć dzisiaj dzieci spędzają dużo czasu przed komputerem, co  niepokoi, to programowanie porównywane jest  do uczenia najmłodszych z poprzednich pokoleń umiejętności pisania i czytania. Wprowadzając od 1  września 2017 r. programowanie od  przedszkola  Gmina  Międzychód pragnie dostarczać  dzieciom praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania wśród dzieci analitycznego i logicznego myślenia w oparciu o poznane narzędzia do programowania. Wprowadzone zajęcia uruchomią proces kształtowania w dziecku nawyków myślowych ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, w którym duże znaczenie ma rozwój intuicji algorytmicznej.

Od przedszkola czy szkoły oczekuje się dziś nie tylko alfabetyzacji, ale także nauczania myślenia algorytmicznego i komputacyjnego, czyli rozwiązywania problemów z wykorzystaniem elementów informatyki i to w nauczaniu różnych przedmiotów.

Korzyści płynące z nauki podstaw programowania dotyczą nie tylko dzieci (rozwój myślenia logicznego, kreatywności, przygotowanie do edukacji szkolnej, praca zespołowa), ale także nauczycieli (rozwój, wyzwanie, wzbogacenie warsztatu pracy, rozwój e-kompetencji) oraz samego przedszkola czy szkoły (promocja placówki, prestiż, innowacyjność, rozwój zawodowy kadry pedagogicznej).

Burmistrz Międzychodu wyposażył wszystkie przedszkola i  klasy I szkół podstawowych Gminy Międzychód w programowalnego robota w  kształcie pszczółki dla najmłodszych, który przydaje się nie tylko do nauki programowania, ale i przy zdobywaniu wielu innych umiejętności.  28  sierpnia 2017 r.   50  nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz  klas I  nauczania wczesnoszkolnego szkół  podstawowych gminy wzięło udział w szkoleniu „Nauka programowania w przedszkolach i klasach pierwszych szkół podstawowych” zrealizowanym w sali sesyjnej UMiG. Większość pedagogów nie miała jeszcze do czynienia z programowaniem. W  szkołach podstawowych stworzy to  możliwość realizacji nowej podstawy programowej.

Wartość  gminnego projektu :   35 380,00 zł

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2