youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, rozpoczyna kwalifikację osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ.

dom, ręka, ops, międzychód

Program FEPŻ opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego- tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ Podprogram 2024 uprawnia dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy:

 • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
 • 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11.

Prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego.

Dystrybucja żywności prowadzona będzie przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

O terminach i miejscu odbioru tutejszy Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej oraz telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, tel.  95 222 23 50, a także na stronie Internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

oraz  https://www.fepz.gov.pl

logo, fundusze europejskie na pomoc żywnościową, flaga polski, Rzeczpospolita Polska, dofinansowane przez Unię Europejską, flaga Unii,

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2