youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.16.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2024

Protokół z posiedzenia komisji

Zarządzenie (plik)monety i strzykawka, napis dotacje przyznano

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2