youtube
instagram

Forum Rolnicze odbędzie się 1 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Chrzypsku Wielkim,

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 22

plakat informacyjny

WIELKOPOLSKIE FORA ROLNICZE

XVII edycja pod patronatem honorowym

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Czesława Siekierskiego

Wojewody Wielkopolskiego - Agaty Sobczyk

Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATÓW MIĘDZYCHODZKIEGO I SZAMOTULSKIEGO

które odbędzie się 1 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Chrzypsku Wielkim, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 22!

W programie forum zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

 • podsumowanie najważniejszych wydarzeń w rolnictwie w 2023 roku,
 • planowane nabory wniosków przez ARiMR w 2024 roku,
 • kampania dopłat bezpośrednich w 2024 roku, zmiany w ekoschematach i warunkowości, aktualny stan wdrażania,
 • możliwości pozyskania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2024 rok,
 • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
 • gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
 • BHP w gospodarstwie rolnym,
 • ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
 • gospodarka wodna oraz funkcjonowanie spółek wodnych,
 • instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
 • omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2