youtube
instagram

INFORMACJA DLA RODZICÓW O PROCESIE REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI GMINY MIĘDZYCHÓD ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Rekrutacja w roku szkolnym  2024/2025 do przedszkoli Gminy Międzychód oraz do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie odbywać się będzie wyłącznie  przy wykorzystaniu systemu rekrutacji elektronicznych 4Parents.

LINK DO SYSTEMU REKRUTACJI:  miedzychod.rekrutacje.edu.pldzieci, logo Międzychodu oraz napis REKRUTACJA ŻŁOBEK MIEJSKI GMINNE PRZEDSZKOLA

UWAGA - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Międzychodu podajemy terminy rozpoczęcia rekrutacji do gminnych przedszkoli:

1) Złożenie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej – od 8 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r. do godz. 23:59.
2) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej - od 16 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. do godz. 23:59.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie rozpocznie się w kwietniu - szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Opiekun prawny samodzielnie dokonuje rejestracji konta w systemie rekrutacji elektronicznych oraz dodaje dane dzieci, które będą brały udział w procesie rekrutacji.

Wniosek będzie mógł być podpisany elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. W przypadku wyboru tej formy ważne jest, aby oboje opiekunów prawnych posiadało aktywny Profil Zaufany!

W przypadku nieposiadania Profilu Zaufanego, WYGENEROWANY z systemu 4Parents, PODPISANY wniosek należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2