youtube
instagram

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w I kwartale 2024 r. na terenie Państwa gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

 

Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe
Metoda badania: wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
Kim jest ankieter statystyczny?
Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego
województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie
Badań Statystyki Publicznej na dany rok.
Jaki jest zakres zbieranych informacji:

 •  rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne,
 • źródła utrzymania,
 • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

ULOTKA

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2