youtube
instagram
Dzisiaj z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie zorganizowali konferencję  "Pomoc społeczna - w kierunku profesjonalizacji działań", którą swoim patronatem objął Burmistrz Krzysztof Wolny.

 

Zdjęcie z Dnia Pracownika Socjalnego.

Była to okazja do zaprezentowania wielu działań, którymi na co dzień zajmują się pracownicy tych instytucji pomocowych oraz możliwość do zaprezentowania świeżo opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Międzychód na lata 2023-2027.
Był to też czas gratulacji i życzeń, do których i my się dokładamy.
Drodzy Pomocowcy, którzy codziennie niesiecie wsparcie drugiemu człowiekowi! Dziękujemy za wasz wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie w swoją pracę. Życzymy Wam, aby wykonywane obowiązki dawały poczucie spełnienia i satysfakcji, by zawsze budziły szacunek i uznanie ze strony całego społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy doświadczają waszego profesjonalizmu i wielkiego serca każdego dnia!
 
Zdjęcie z Dnia Pracownika Socjalnego. Zdjęcie z Dnia Pracownika Socjalnego.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2