youtube
instagram

Urząd Statystyczny w Poznaniu, informuję, że realizacja badania pilotażowego:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, informuję, że realizacja badania pilotażowego: Transport lekkimi pojazdami użytkowymi została przedłużona do końca 2023 r.

Użytkownicy pojazdów, których numery rejestracyjne zostały wylosowane do badania, otrzymają z Urzędu Statystycznego w Szczecinie pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz symbolu LPU wraz z pismem informującym o badaniu.

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu poprzez:

 • Samodzielne wypełnienie otrzymanego formularza oraz jego odesłaniem zgodnie z terminem wskazanym dla danego pojazdu, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu,

lub

 • Telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji wskazanemu w piśmie pracownikowi urzędu statystycznego.

Dostarczone przez Państwa dane umożliwią uzupełnienie informacji w istotnym zakresie, który jest obecnie niedostępny w zasobach statystyki publicznej.

Ponadto realizowane są badania:

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
 • Badanie budżetu czasu ludności (BCL)
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2