youtube
instagram

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu:

„Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

widok z lotu ptaka na miasto

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Międzychód na rok 2024.

Uwagi i opinie można składać:

 •  osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
 • drogą listowną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

na załączonym formularzu do dnia 24 października 2023 roku.

Załączniki: 

1. Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - PROJEKT

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii

3. Zarządzenie

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2