youtube
instagram

Przypominamy, że do 1 października można składać wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Z budżetu Gminy Międzychód mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 1. znajduje się na stałe na obszarze Gminy Międzychód,
 2. jest w złym stanie technicznym,
 3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Międzychód.

Wniosek i szczegółowe informacje dostępne na BIP:

https://eboi.miedzychod.pl/karty-uslug/pokaz/98/wniosek-o-przyznanie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy

budynek urzędu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2