youtube
instagram

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

logo Ośrodka Pomocy Społecznej

Działając w oparciu o rozdział VI ust. 8 Programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie przystępuje do diagnozy potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Międzychód, w zakresie przyznania pomocy w formie usługi asystencji osobistej

dla osób z niepełnosprawnościami w celu prawidłowego złożenia wniosku na środki finansowe z Programu pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

 

Osoby zainteresowane pomocą w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 mogą zgłaszać chęć przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 osobiście lub telefonicznie do dnia 8 września 2023 r. do godz. 15.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód

tel. (95) 222 23-50 lub

p. Szymańska Agata – tel. 697 444 033

p. Jenek Iwona – tel. 697 444 158

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2