youtube
instagram

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

W wyniku złożonego przez Gminę Międzychód oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie wniosku o przystąpienie do rządowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, moduł II (teleopieka) na rok 2023, w lipcu 2023 roku uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 39 757,44 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ:49 696,80 zł

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE POZWOLIŁO NA:

 1. kontynuację wsparcia Seniorów od stycznia br. poprzez zakup obsługi systemu dla 72 sztuk opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę Międzychód w ramach programu realizowanego w 2022 r.,
 2. zakup dodatkowej usługi wsparcia w postaci 18 sztuk opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, które zostały przekazane w użytkowanie Seniorom dnia 28 lipca br. 

ŁĄCZNIE WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU W ROKU 2023 OBJĘTYCH ZOSTAŁO 90 OSÓB.

 1. Celem realizowanego zdania jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania Seniora.
 2. Osoba zakwalifikowana do programu otrzymała na czas udziału w nim tzw. „opaskę bezpieczeństwa” – tj. urządzenie zakładane na nadgarstek, które ma za zadanie zapewnić Seniorowi dostęp do „opieki na odległość” poprzez wsparcie centrum telemedycznego.Opieka na odległość gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.
 3. Wsparcie skierowane jest to mieszkańców Gminy Międzychód, którzy osiągnęli wiek 65 lat i więcej,mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia oraz prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub też mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić Seniorowi wystarczającego wsparcia. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

Pełna treść

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2