youtube
instagram

Zgodnie z § 1 ust.1 Uchwały Nr LIX/440/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzychód, Burmistrz Międzychodu informuje o rozpoczęciu prac nad Projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zgodnie z § 1 ust.2 i 3 Uchwały Nr LIX/440/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2010 r. radni, sołtysi, kierownicy (dyrektorzy) jednostek organizacyjnych, przedstawiciele samorządu mieszkańców mogą składać pisemne wnioski do projektu, do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2