youtube
instagram

Przypominamy, że do 30 września 2023 r. można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wnioski o przyznanie dotacji proekologicznych. kula ziemska na tle zielonym

Gmina Międzychód dofinansowuje następujące inwestycje:

 1. Wymiana dotychczasowego ogrzewania, szczególnie kotłów bezklasowych na paliwo stałe na ogrzewanie proekologiczne:
 1. 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł, w budynkach jednorodzinnych;
 2. 70% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych wspólnym źródłem ciepła;
 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 90% koszów inwestycji, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł;
 2. Zakup i montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
 3. Budowa przydomowej biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach poza aglomeracją Międzychód: 50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł;
 4. Demontaż i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub budynków niemieszkalnych: 70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
 5. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii:50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
 6. Budowa węzła cieplnego i podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej:70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł.
Wnioski dostępne są na BIP w dziale REFERAT KOMUNALNO-ŚRODOWISKOWY:
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2