youtube
instagram

 W związku z opracowywaniem „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód”, przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych TUTAJ.
 

KOMUNIKAT


1. Przedmiot konsultacji: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód”
2. Cel konsultacji: wyłożenie do publicznego wglądu celem poznania opinii osób i jednostek organizacyjnych zainteresowanych tematyką dokumentu
3. Termin konsultacji: od 27 kwietnia 2023r. do18 maja 2023 r.
4. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Międzychodu
5. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie bądź pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400lub drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: wojciech.dyl@miedzychod.pl
6. Informacja o sposobie promowania konsultacji: „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód” oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano na stronie internetowej Gminy Międzychód - www.miedzychod.pl.
7. Informacja o przebiegu konsultacji: W toku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści dokumentu.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2