youtube
instagram

Gmina Międzychód otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (moduł: pobyt dzienny oraz moduł: pobyt całodobowy).

Dofinansowanie w wysokości: 185.820,00 zł

Łączna wartość zadania: 185.820,00 zł

logo ministerstwa rodziny, logo międzychodu, logo OPS międzychódZADANIE REALIZOWANE

JEST PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bip.ops.miedzychod.pl/artykul/nabor-uczestnikow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-2023-modul-dzienny-i-calodobowy

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Udzielone wsparcie zakłada doraźną, czasową przerwę w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami zależnymi oraz odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych dorosłych może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w dwóch modułach:

 1. Moduł I - w ramach pobytu całodobowego w placówce/ośrodku wpisanym do rejestru Wojewody Wielkopolskiego zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
 2. Moduł II - w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2