youtube
instagram

W wyniku formalnej i merytorycznej oceny otrzymanych wniosków, został dodatkowo wytypowany jeden zabytek, który Gmina Międzychód zgłosi do konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki naboru

logo polski ład

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zabytku

adres zabytku

1.

1) Ewelina i Paweł Lembicz

2) Emilia i Damian Stachowiak

Dom z 1 poł. XIX w. – wpisany do rejestru zabytków pod nr 918/A

ul. Piłsudskiego 33, Międzychód

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2