youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.23.2023 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2023

Protokół z posiedzenia komisji (zakres pomoc społeczna i ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Protokół z posiedzenia komisji (zakres ratownictwo i ochrona ludności oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne)

Zarządzenie

napis PRZYZNANO DOTACJE i grafika monet

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2