youtube
instagram

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem oraz w związku z wydłużenia terminu składania wniosków do tego Programu, a także niewyczerpaniem limitu wniosków zgłoszonych w ramach gminnego etapu naboru, Gmina Międzychód ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa.

Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie - do 23 marca 2023 r., do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Zachęcamy do udziału.

ogłoszenie - w tle grafiki jezioro i budynki starego miasta

Do pobrania:

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2