youtube
instagram

W wyniku formalnej i merytorycznej oceny otrzymanych wniosków, zostało wytypowanych sześć zabytków, które Gmina Międzychód zgłosi do konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki naboru

logo polski ład

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zabytku

adres zabytku

1.

Ewa, Wojciech Czarneccy

Dom szczytowy z przełomu XVIII/XIX – wpisany do rejestru zabytków pod nr 465

ul. Rynkowa 2, Międzychód

2.

BPiCAK
w Międzychodzie

Budynek dawnej Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej z 1904 r. (obecnie Muzeum Regionalne w Międzychodzie) – wpisany do rejestru zabytków
pod nr 123/Wlkp/A

ul. 17 Stycznia 100, Międzychód

3.

Parafia
pw. Niepokalanego Serca Maryi

Późnoklasycystyczny kościół poewangelicki  pw. Niepokalanego Serca Maryi z 1840 r. – wpisany do rejestru zabytków
pod nr 747/Wlkp/A

ul. Marszałka Piłsudskiego 18, Międzychód

4.

Parafia
pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela

Późnogotycki kościół pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela z 1591 r. – wpisany
do rejestru zabytków pod nr 504/A

ul. 17 Stycznia 71, Międzychód

5.

Parafia
pw. św. Mikołaja Biskupa
w Lewicach

Barokowy kościół pw. św. Mikołaja Biskupa
w Lewicach z 1780 r. (gruntownie przebudowany w 2 poł. XIX w.) . – wpisany
do rejestru zabytków pod nr 496
z XIX w zabytkowym wyposażeniem: chrzcielnica (428/Wlkp/B nr 2), stacje Drogi Krzyżowej (428/Wlkp/B nr 11), świecznik
na paschał (428/Wlkp/B nr 14)

Lewice 24

6.

Parafia
pw. Narodzenia N.M.P
w Kamionnie

Budynek plebanii z ok. 1900 r., który uległ pożarowi 24.09.2022 r.
(przy gotyckim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie
z 1499 r.) – wpisany do gminnej ewidencji zabytków

ul. Kościelna 5, Kamionna

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2