youtube
instagram

Na podstawie uchwały nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Międzychód ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, będących w posiadaniu podmiotów innych niż gminy, powiaty, województwa. Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach. Zachęcamy do udziału.

ogłoszenie - w tle grafiki jezioro i budynki starego miasta

Do pobrania:

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2