youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 24 stycznia 2023 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się LXV SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LXIV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 roku.
 10. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 2. przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” dla dzieci z terenu Gminy Międzychód".
 3. zmieniająca uchwałę nr XXII/199/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzychód.
 4. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2